Ons gesels by DISA FM op hul program Fokus Op Die Huwelik! Kom kuier, leer en luister saam!

Kliek hier vir die volledige artikel deur Annelize Steyn oor wat hou die huwelik vir jou in.