Wanneer julle albei individueel nader aan God beweeg, beweeg julle nader aan mekaar… Luister saam!