Vroeër jare was dit taboe. Vandag wemel dit in die skeihowe. Julle het die huwelik probeer red, maar helaas! En nou sit jy met verwyte en selfverwyt. Jy kan jouself, en selfs jou maat vergewe, maar wonder gedurig … vergewe God my regtig?

Dit help nie om doekies om te draai nie. Laat ons dit duidelik en eerlik erken: egskeiding is nie God se eerste prys vir die huwelik nie. God se eerste prys vir ’n huwelik is dat man en vrou tot die dood ’n onskeibare eenheid moet wees. Trouens, God sê duidelik in Efesiërs 5:25 en verder dat dit eintlik net so ondenkbaar moet wees dat ’n man sy vrou sal los, as wat Christus sy kerk sal verstoot! So, dit is wat God in Sy hart oor die verbintenis tussen ’n man en ’n vrou voel.

Die realiteit is soms egter dat ’n egpaar eenvoudig nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Hulle kan mekaar in die huwelik dalk so afbreek, dat dit eintlik onverantwoordelik is om hulle aan te moedig om by mekaar te bly. Soms is dit ook in belang van die kinders dat ’n mens die realiteit in die oë moet staar en moet erken dat dit tot al die partye se voordeel is as die huwelik eerder ontbind word. Trouens, as daar nie meer respek en liefde vir mekaar is nie, het so ’n huwelik eintlik reeds ophou bestaan. Dan flous ’n mens jouself net as jy daarop aandring dat die paartjie nog by mekaar moet bly. ’n Huwelik – en ’n egskeiding – is meer as net ’n wetlike aangeleentheid.

Egskeiding is altyd ’n pynlike proses vir almal wat direk of indirek geraak word. Daarbenewens worstel kinders van die Here ook nog met ’n skuldgevoel teenoor God. God sal egter nooit Sy kinders verwerp nie. Hy bied Sy genade en vergifnis aan elke mens, ongeag waar in die lewe ons gefaal het. God is altyd gereed om ons weer ’n kans te gee, en ons toe te laat om ’n nuwe begin te maak. Gaan kyk net ’n bietjie hoeveel keer die woord ‘nuut’ of ‘nuwe’ in die Bybel voorkom: Jesus het ons ’n nuwe gebod gegee: om mekaar lief te hê.

Promosie

Hy gee ook vir ons nuwe lewe (Rom. 6:4), en Hy maak ons nuwe mense. Hy skenk vir ons ’n nuwe hart en ’n nuwe gees, en bied vir ons ’n nuwe toekoms. God is altyd bereid om ons toe te laat om ’n nuwe begin te maak. In die bekende Psalm 23 lees ons dat God vir ons nuwe krag gee. Nuutheid en varsheid is eie aan God, daarom roep die digter ons ook in Psalm 98 op om ’n nuwe lied tot eer van die Here te sing! As God Sy ‘dienste’ in die Geelbladsye moes adverteer, sou ons dit onder Renovation vind, want dít is wat God voortdurend doen: Hy maak heel, gesond, vergeef en herstel.

Egskeiding is nie ’n groter sonde as ander sondes wat ons met vrymoedigheid na God kan neem nie. Natuurlik is God hartseer oor elke gebroke verhouding, maar Hy verstoot en verwerp ons nooit as ons faal nie. Sy genade en liefde vir ons is te groot daarvoor; daarom mag ons maar met ons mislukkings en teleurstellings na Hom toe gaan. Net in en met God kan ons weer ’n nuwe begin maak.

Artikel deur prof Hennie Stander

***

Besef jy hoe kosbaar jou huwelik is en dat jy voortdurend daaraan moet werk?

Dan is dit nou die tyd om INTIEM / Marriage Capsule 7 stap uitdaging in jou huis te nooi!

‘n Beter huwelik is binne jou bereik KLIEK NET HIER!