Ons gesels by Pretoria FM en help paartjies om die nodige kommunikasie-metodes in hul huwelik te hê. Luister saam!

Kliek hier vir die volledige artikel.