Ek het hulp nodig, asseblief. Ek en my man is al agt jaar saam en ses jaar getroud. Maar my man flirt in die openbaar.

Ek het al ’n vrees daarvoor ontwikkel om saam met hom na ’n openbare plek toe te gaan. Hy sal elke keer één vrou kies en die hele aand vir haar kyk en vir haar smile, en as ek met hom daaroor praat, ontaard dit in ’n groot rusie. Want volgens hom doen hy niks verkeerd nie en weet ek nie waarvan ek praat nie. Hy sê dan ek is insecure en jaloers. Ek huil aande om, want ek wens hy wil besef hoe seer dit maak. Wat moet ek doen? Help my asseblief.

Kobus en Linda Pauw, verhoudingsafrigters en sprekers, antwoord:
Dit kan wees dat jou man in sý realiteit van hoe hy die lewe sien, volgens hom glad nie flirt nie en as jy hom vra, sal hy tien teen een sê dat hy net vriendelik is. Indien jy hom dan in die openbaar daaroor sou aanspreek, sal hy dit vir seker verdedig en alles ontken. Die beste manier van verdediging is aanval. Hy sal dus dinge sê soos dat jy net insecure of jaloers is.

As hy egter wel flankeer, wat ook ’n moontlikheid kan wees, moet hy baie pertinent daarop gewys word en besef wat dit aan jou doen. Indien hy dit hoor en verstaan en hy ag jul huwelik hoog, sal hy dan self aandui dat hy verkeerd is en hulp in hierdie area nodig het. Daar moet dan ’n plan in werking gestel word waarin hy bewus gemaak kan word van wanneer dit gebeur, en dan moet jy hom kan bystaan en help om uit hierdie gewoonte te kom.

Promosie

Jou realiteit kan nie buite rekening gelaat word nie. Miskien moet daar gekyk word na die manier waarop jy hom daarop wys. Indien jy aanvallend is in die openbaar of as jou stemtoon veroordelend en aanvallend is, sal hy dit sleg ervaar en terug aanval om homself te verdedig.

Die beste manier sal wees om jou man te vra dat jy iets met hom wil deel ná julle by die huis gekom het. Maak ’n afspraak met hom en maak só seker dat jy sy volle aandag het. Verduidelik dan dat sy aksies jou ontsettend seermaak en dat jy die ervaring het dat jy nie nommer een in sy lewe is nie. Laat hom verstaan dat albei van julle in hierdie eksklusiewe verhouding staan, wat julle huwelik aanbetref, en dat as hy só optree jy die gevoel van eksklusiwiteit verloor. As dit gebeur, veroorsaak dit dat jy voel jy verloor sekuriteit in julle verhouding en ook dat jy jaloers raak, maar jy wil van beide hierdie emosies ontslae raak en hy kan jou daarmee help as hy ophou om te doen wat jou pla.

Bring dus die bekommernis na die plek waar julle albei veiligheid ervaar en waar julle enigiets met mekaar kan deel, naamlik jul huis. Deur dít te doen, beskerm jy hom en jouself en stel jy hom en jouself nie bloot nie. Dus, gee vir hom wat jy van hom verwag en tree teenoor hom op soos wat jy wil hê dat hy teenoor jou moet optree. Maak seker dat hy jou hoor en vra hom om jou te help om veilig te voel in julle verhouding.

Ons moet egter byvoeg dat indien jou man wel flirt en weier om jou punt in te sien of om om verskoning te vra, sal hy eenvoudig aanhou met wat hy doen en sal niks van bogenoemde regtig werk nie. Stel dus eers vas of hy dit regtig opsetlik doen. Hy mag dalk net dink dat hy slegs vriendelik is. Dan sal hy heeltemal onbewus wees van jou ware emosies en seer en sal dit ook nie noodwendig vir hom sin maak tensy jy dit aan hom verduidelik soos reeds voorgestel nie. As dit die tweede opsie is, sal hy vir seker omdraai en dit probeer regstel en jou hiermee help.