Heers daar harmonie of kakofonie in jou huwelik? Maak seker julle argumenteer só dat die enigste klanke wat julle maak welluidend is …

Beide die terme “harmonie” en “kakofonie” is onder andere ook musiekterme. “Harmonie” is afgelei van ‘n Griekse woord “harmonia” wat gebruik is vir ‘n kombinasie van gelyktydige of op-mekaar-volgende-tone wat mooi is en wat ‘n aangename effek weergee.

“Kakofonie” kom van twee Griekse woorde, naamlik “kakos” wat sleg beteken, en “fone” wat ‘n klank is. Die woordeboek verklaar “kakofonie” as ‘n “onwelluidende mengsel van diskordante klanke of tone”. Hierteenoor word dikwels ook die woord “eufonie” gebruik wat weer “welluidend” beteken.

Eintlik kan ‘n mens al hierdie woorde ook in die konteks van ‘n huwelik gebruik. ‘n Huwelik tussen twee maats kan harmonie en welluidendheid uitstraal, of dit kan kakofonies wees. En as dit kakofonies is, is dit nie net kakofonies vir die twee binne die huwelik nie, maar ook vir almal daar rondom wat die huwelik moet aanskou of beleef.

Promosie

Verder, volgens die Griekse mitologie het Aphrodite (die godin van liefde) ‘n dogter gehad met die naam van Harmonie. Die jonge godin Harmonie het ook ‘n Latynse naam gehad, naamlik Concordia. Dit beteken “met een hart”. Maar iemand het vir Harmonie (oftewel Concordia) ‘n halssnoer gegee, en elke persoon in wie se hande hierdie halssnoer beland het, het in ‘n geweldige twis verstrik geraak. Hierdie interessante inligting uit die antieke wêreld bevat ‘n klomp waarhede vir ons in die wêreld waarbinne ons leef:

Eerstens, die Bybel sê dat ‘n man en vrou wat in die huwelik tree, één vlees word. Dit beteken baie meer as om net liggaamlik een te word deur die seksuele daad.  Dit beteken dat hulle as’t ware één hart moet hê, oftewel ook dieselfde doelstellings vir hulle huwelik moet stel. Daarom is kommunikasie in die huwelik so belangrik, want dit is nodig dat ‘n paartjie met mekaar sal gesels oor wat hulle graag in hul huwelik sal wil sien, en beleef.

En net  soos een enkele halssnoer keer op keer twis gebring het, net so is dit interessant om te sien hoe dikwels dit gebeur dat paartjies oor dieselfde goed baklei. Selfs dieselfde paartjie kan keer op keer by dieselfde probleem vashaak. Seks is dikwels een van die sake wat twis veroorsaak. Interessant genoeg gebeur dit dikwels dat ‘n paartjie reken dat die twis oor ‘n bepaalde saak gaan, maar wanneer ‘n mens die saak ontleed, kom jy agter dat dit alles herlei kan word tot seks. Sy trap haar man dalk uit omdat hy nie die handboek netjies opvou nadat hy dit gebruik het nie, terwyl die ware rede dalk lê by ‘n frustrasie omdat hy die vorige aand net sy rug op haar gekeer het.

Maar wat kan ‘n mens doen om te verseker dat jou huwelik harmonie uitstraal, dat dit welluidend is, dat dit vir ander mense aangenaam kan wees om na jou huwelik te kyk, en meeste van alles, dat dit vir jouself ook lekker kan wees om binne so ‘n huwelik te funksioneer? Vir ‘n harmonieuse huwelik is dit belangrik om fyn ingestel te wees op mekaar se behoeftes.  Jy ken mos daardie radio’s (nie die elektroniese soort nie) waarvan ‘n mens die knop moet draai om by die regte stasie uit te kom. ‘n Mens moet die knoppie dikwels fyn heen en weer draai tot jy geen kakofoniese geluide meer hoor nie, slegs hamonieuse geluide. Net so moet jy ook jou antenna instel om te hoor wat jou maat se behoeftes is, sodat julle twee saam welluidende klanke kan uitstraal:

  • Moet nie (veral nie voor ander!) negatiewe opmerkings oor jou maat kwytraak nie. Onthou, wat gesê is, is vir altyd gesê! Jy wil dit dalk later terugtrek, maar dit het klaar wonde gemaak.
  • Gee om vir mekaar.
  • Hanteer mekaar met respek – ook wanneer jy met jou maat praat. Jou stemtoon moet ook getuig van respek en teerheid en omgee.
  • Wees aanpasbaar. Aanvaar dat jou wil nie altyd kan geskied nie. Wees bereid om jouself ook aan jou maat se voorkeure te onderwerp.
  • Vergeef mekaar wanneer die ander een iets verkeerd gesê of gedoen het. God se Woord vra dit van ons om mekaar te vergeef soos Hy ons (steeds) vergeef.
  • Waardeer mekaar en spreek jou waardering gereeld uit.
  • Bemoedig mekaar.
  • Wees mekaar se beste vriend.
  • Lag saam!!

Om in harmonie saam te leef stel jou in staat om nou reeds ‘n stukkie van die hemel te beleef!

Artikel deur prof Hennie Stander

***

Indien opsoek is na meer sulke artikels en nie ‘n enkele stukkie raad van INTIEM wil mis nie KLIEK HIER en maak seker jy ontvang ons weeklikse nuusbrief!