Hoekom sukkel paartjies so baie om mekaar te hoor en voel dit baie keer asof daar hierdie totale verwydering is? So asof hulle op twee eilande bly, waar die eilande se realiteite heeltemal verskil?

Promosie

Ons wil graag die volgende redenasie aanknoop. Miskien is dit omdat ons nie met geestelike oë na ons maat kyk nie, maar met emosionele of selfs wêreldse oë.

So hoe kyk ‘n mens geestelik na jou maat?

Besef dat jy en jou maat met ‘n geestelike reis besig is en dat daardie reis in ‘n groot mate bepaal hoe hy of sy oor homself of haarself dink.

Promosie

As jou verhouding met die Here op ‘n slegte plek is, dan voel ‘n mens baie keer dat jy nie die energie  het om te kan voortgaan nie en asof jy alle passie vir die lewe en baie keer jou huweliksverhouding verloor het. Dit veroorsaak ook baie keer skuldgevoelens en ook dat die persoon nie positief oor hulself dink nie en as hierdie negatiewe spiraal aanhou, dan sal die persoon later die standpunt handhaaf dat hulle in hulle wese sleg is en niks goeds kan bydra tot die lewe of enige verhouding nie.

Hierdie uitkyk is egter geheel en al ‘n leuen en die waarheid moet aanhoudend voor mekaar gehou word.

Moet nie toelaat dat jou maat sy of haar oë van die waarheid afhaal nie.

Daar is juis twee in ‘n huwelik, sodat ons mekaar kan ophelp en ondersteun in die tye waar dinge nie altyd so maklik gaan nie.

Die vyand sal altyd probeer om mense gevange te hou in die leuen. Dit is mos die ou manier van die duiwel en ons val elke keer daarvoor. Dit is egter makliker as ‘n paartjie besef dat hulle daar is om mekaar se oë gefokus te hou op wat die waarheid is. Naamlik hoe die Here na ons kyk en hoe Hy ‘n kind sien in Sy Koninkryk.

Hoe kan paartjies hierdie fokus hou in hulle huwelike?

  1. Deur gereeld saam te bid en die Here se aangesig saam te soek.
  2. Deur dit te kies – bo dit wat die emosies, wil of verstand sê.
  3. Deur te reageer op die keuse
  4. Deur baie gereeld saam met jou maat te gaan kyk wat tans besig is om julle fokus af te haal en dit dan te bely en weer julle fokus op te skerp.
  5. Deur in ‘n verantwoordbare verhouding met jou maat te leef.
  6. Deur jou met paartjies te omring wat dieselfde dink as jy en mekaar help fokus.
  7. Deur te besef dat jou maat nie perfek is nie en met dieselfde geestelike stuwelinge besig is.
  8. Deur mekaar daagliks te kies en daagliks te vergewe.
  9. Deur gereeld saam nagmaal te gebruik.

Wees bewus daarvan dat hierdie ‘n konstante stryd is, want ons lewe eintlik nou ‘n dubbele gefokusde lewe. Een waar ‘n persoon ‘n persoonlike lewe saam met die Here lei en dit reg wil leef en dan ‘n lewe waar hy of sy aan ‘n huweliksverhouding werk waar hulle op mekaar gefokus moet wees en ook mekaar gefokus moet hou op wat reg is en wat die waarheid is. Daarom dat Paulus sê dit is goed om te trou, maar dit is beter om nie te trou nie, want die dubbel fokus veroorsaak dat een of selfs albei kan voel dat hulle nie effektief is nie. Die stryd om weg te bly van die invloed van wat die mense dink, voel en ervaar is in ‘n huwelik dubbel soveel as vir ‘n persoon wat enkel is.

Daarom is dit uiters belangrik om as ‘n huwelikspaartjie daarop gerig te wees om julle geestelike oë oop te hou en julle fokus daagliks op te skerp.

Paartjies moet besef dat die huweliksverhouding in wese ‘n spieëlbeeld behoort te wees van die verhouding tussen die Lam en Sy Bruid.. Daarom sal die vyand dit altyd wil afmaak en vernietig. As paartjies dus nie hulle geestelike oë gaan oop hou nie, sal hulle elke keer vir die leuen val.

Paartjies moet op die waarheid staan en mekaar bly kies soos wat hulle mekaar in die begin gekies het. Wees verder bewus daarvan dat daar ‘n baie groot geestelike komponent sentraal in ‘n huweliksverhouding behoort te staan en dat as daar vanuit hierdie vaste wete geleef word, die geestelike al meer krag sal kry in die verhouding. Dit sal opsigself ‘n golfeffek op ‘n huweliksverhouding hê oor al die verskeie areas van ‘n persoon en paartjie se wese.

Bly dus as ‘n paartjie daagliks geestelik gefokus, dit is die bron van julle krag.