Deel 2: Die priester van die huis

Promosie

Ek dink so aan die bekende grappie van wyle Tolla van der Merwe wat vertel van die tannie wat die oom vinnig dorp toe stuur met die donkiekar om vir haar ’n paar goedjies te gaan koop. Sy gee hom ook die duidelike opdrag om nie vandag by die kroeg te stop nie. Helaas, hy stop daar om net ’n vinnige sopie te maak, maar dit bly nie by een nie. Kort-kort stap hy uit en gaan sê vir die donkies wat in die bloedige son staan: “Manne, manne, manne . . . as ek hier uitkom, gaan ons ry!”

Laat die middag toe hy gekletter uitstap om uiteindelik huis toe te ry, lê die twee donkies soos verlepte blommetjies op die grond.

Baie Christen-manne weet hulle moet optree as priesters in hulle huise, want dit is hulle Goddelike roeping en opdrag. Hulle is van voorneme om dit te doen. Hulle gaan dit doen. Hulle sal dit doen. Maar ongelukkig kom baie min dáárby om dit te doen. Die vraag is hoekom dit so is. Waar lê die probleem en die oplossing? Dit lê in die hart. Spreuke 4:23 sê: “Wees veral versigtig vir wat in die hart aangaan, want dit bepaal die koers van jou lewe.” Daar is ’n Engelse vertaling wat lees: “Your heart is the wellspring of your life.” Jesus sê ook in Lukas 6:45: “Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor.”

Promosie

Priester, hoe lyk jou hart? Wat is in jou hart? Het jy al gedink dat dit wat in jou hart is jou kan verhoed om die priester vir jou huis te wees wat jy so graag wil wees? Ek wil hieroor graag twee goed noem wat jou baie kan help.

Eerstens moet ons elkeen seker maak dat Jesus regtig op die troon van ons harte sit omdat ons die volle beheer van ons lewe aan Hom oorgegee het. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, het Hy die Here geword. Hy moet die Here van ons elkeen se lewens wees. Die Griekse woord “Kurios”, wat met “Here” vertaal word, kan ook vertaal word met “baas”, “koning”, “besitter”, “bestuurder”, “eienaar”, “heerser” en dies meer. Om Jesus as Here te dien, beteken dus dat jy onder sy gesag en outoriteit inskuif. As man kniel jy voor Koning Jesus en vra voortdurend: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” “Here, hoe wil U hê moet ek optree en praat?” “Here, hoe moet ek priester, profeet en koning wees in my huis en omgewing?” My vriend, is Jesus regtig die Koning, die Baas van jou lewe? Kniel jy voor Hom terwyl Hy op die troon van jou lewe sit?

Tweedens moet ons seker maak dat daar nie onkruid lekker welig in ons harte groei nie. Onkruid in die tuin wat nie uitgetrek word nie, neem later alles oor en word ’n bos. Ek sien dat baie manne nie bewus is daarvan dat daar ook onkruid is wat in ons as Christene se harte kan groei wat later alles kan oorneem nie. As ek die twee gevaarlikste onkruide name kan gee, is dit die onkruid van selfsug en die onkruid van besig wees.

Die onkruid van selfsug is daar in elkeen van ons, want selfsug is die DNS van sonde. Daar is dalk niks meer vernietigend vir elke verhouding as dít nie. Dis miskien die wortel van al die dom en gemene dinge wat ek al aan ander gedoen het en vir ander mense gesê het. Kyk gerus weer na Genesis 3 met die sondeval. Aan die grond van dit alles wat verkeerd is, is die soeke na dit wat ons wil hê, om soewerein in ons eie klein wêreldjie te wees, waar ons seker maak dat ons dit kry wat ons wil hê. Ek en jy is nie noodwendig minder selfsugtig as ander manne om ons nie, ons is verskillend selfsugtig. Aangesien nie een van ons sondeloos is nie, moet ons almal oplet vir bewyse van die onkruid van selfsug wat ons denke, begeertes, optrede en reaksie teenoor mense vorm. Hierdie is ’n onkruid met ’n groot wortelstelsel en krag om die lewe uit ons uit te suig.

Dan is daar nog die onkruid van besig wees. Daar is geen twyfel daaroor nie dat te veel van ons probeer om R10 000-gesprekke te voer in oomblikke wat ’n sent werd is. Te veel van ons los net te min tyd in ons skedules vir betekenisvolle gesprekke, teer aanraking en gefokusde priesterskap. Te veel van ons “doen” priesterskap sommer so in die hardloop. Is jy te besig? Wat hou jou te besig of maak jou te moeg om ’n priester vir jou huis te wees?

In Jeremia 1:10 kry Jeremia die opdrag om alles wat skeiding bring tussen die volk en God met wortel en tak te gaan uitroei en te vernietig. Ook kry hy die opdrag om gelyk te maak, aan te plant en nuut te bou. As man wat graag ’n priester na God se hart wil wees, moet jy gaan kyk na die onkruid in jou hart en dit wortel en tak begin uitroei. Bid dan tot Abba Vader om al daardie leemtes te vul met sy Agape-liefde (Goddelike liefde) sodat jy gemaklik kan wees in sy liefde om liefde te ontvang uit sy hand en as ’n priester liefde te leef teenoor jou mense. Bid ook sommer ’n paar keer per dag: “Here God, deur U goedheid en genade, kom bevry my asseblief van myself en kom wees weer die Here van my lewe. Kom vat net weer die volle beheer van my lewe oor. Amen.”

 

Deur Ds Deon Van Der Berg, Lewensverryking-seminare: 012 546 8098.