Is jy al seker? Die vertrekpunt van artikels in INTIEM is sekerlik dat lesers reeds ‘n persoonlike verhouding met Jesus, Koning van die kerk en wêreld, het. Dit sou wonderlik wees as dit só is, maar die praktyk leer ‘n mens dat daar altyd mense is wat huiwer op die rand van wat Ferdinand Deist “tussen angs en sekerheid” noem…

Promosie

Iewers in hierdie toestand van onseker wees en oorweeg, wil die nuwe hart toetree om perspektief en rigting te gee. Dis uiteraard uiters relevant vir die rol wat manne, ook as priesters, in hul huise vervul. Nuwe Hart Stigting se gebed is dat hierdie bydrae elke man se hart sal raak, vervang, vernuwe en verander. Dis deel van die daaglikse reis saam met Christus.

NUWE HARTE

Die hart is ’n metafoor vir die ingesteldheid van die lewe. Die hart is die bewaarkamer van ’n mens se waardes, oortuigings, vertrekpunte en drome. Jou lewe word as’t ware vanuit jou hart bestuur. Uiteraard nie in ’n fisiese sin nie, want die hart is mos net ’n orgaan. Tog maak die Bybel van hierdie beeld gebruik om ons iets te laat verstaan van God se pad met mense en mense se onderlinge verhoudings. As dit met die hart goed gaan, gaan dit goed met ’n mens! (Priester is ’n metafoor vir diensbaarheid, omgee, begrip, warmte, opoffering . . . Daarby kom ons later.)

Promosie

SLEGTE VRUGTE

Vanuit die selfsug en agterdog, vooroordeel en hebsug, jaloesie en wedywering, onverskilligheid en rebellie wat in die hart leef, word op ’n bedenklike en God-onterende wyse na buite geleef. Die gevolg is dat God in die proses onteer word. Hy is baie ontsteld daaroor en besluit om ter wille van sy eer iets aan die saak te doen.

Hy doen die genadige ding – Hy verander mense se harte. Hy vernuwe die ingesteldheid en vertrekpunt van sy volk op ’n bonatuurlike wyse. Die mens kan dit nie self doen nie. Dit gaan nie oor nog ’n mooi voorneme wat iewers en sommer gou weer verkrummel nie. Dit gaan nie oor voortgesette selfsug en sonde onder die dekmantel van ’n veranderde lewe nie. Dit gaan oor ’n grondige, diep-snydende, alles-insluitende en voortgaande werk in die diepste wese van elke mens en die volk as geheel.

Die nuwe hart vervang die kliphart, wat hardvogtig en onsimpatiek is. Daar is ’n ander gees en Gees aan die werk. Die lewens van mense verander dramaties. Alles word nuut. Die ou dinge gaan verby en die nuwe breek deur (2 Korintiërs 5:17: Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.)

‘N CHRISTUS-GEAARDHEID BY DIE HUIS

Nuwe Testamentiese mense word deel van die Christus-geaardheid. Die Gees werk slegte persoonlikheidstrekke stelselmatig uit in die lewe van elke mens wat nuut geword het. Soms struikel en strompel die gelowige nog, maar die Gees bly aanmoedig, verander, vernuwe, ensovoorts.

Dis ’n proses wat die res van ’n mens se lewe voortduur tot op die dag dat Christus jou kom haal. Dan het die hart volmaak geword, soos dié van sy Meester.

Een van die plekke waar die harde hart verwoesting saai, is die huwelik. Die mooi voornemens, romantiek en verliefdheid ten spyt, laat die ongenaakbare en selfsugtige hart homself geld. Dit kom binne die huwelik op verskeie maniere tot uitdrukking.

BONATUURLIKE INGRYPING

Met verwysing na 1 Korintiërs 13, die groot lied oor die liefde, moes ek al só dikwels in huweliksgesprekke bely dat die dinge wat die liefde nié is nie (daar is ’n hele klomp daarvan, lees gerus), gemaklik en natuurlik by my aanwesig is. Ek oefen nie daarvoor nie en dit verg geen inspanning nie. Dis die vrug van my harde en ongenaakbare hart. Die gevolg is trane, hartseer, teleurstelling . . .

Uiteraard kan hierdie dinge ook by jou “ander helfte” voorkom. Hierdie gesprek gaan egter oor ons as manne – gehard, berekend, taakgerig, uitkomsgebaseerd, beterweterig, beslis, dominerend, hard en soms verhard.

Eers wanneer ek my nood by God bekla, roep om genade, pleit om vergifnis en nuwe lewe, desperaat aanklop om hulp omdat ek besig is om die kosbaarhede van my lewe, my vrou en my gesin, te verloor, tree God in. Sonder verwyt, sonder vingers in jou gesig, sonder oordeel, maar beslis. “Ek gee jou ’n nuwe hart en ’n nuwe gees, leef dit nou in jou huis.”

DISSIPELSKAP EN PRIESTERSKAP

’n Man met ’n nuwe hart loop doelgerig en berekend agter God aan. Die gesprek oor die plek van man en vrou in die huwelik sal seker nog lank gevoer word. Ek is egter daarvan oortuig dat ’n vrou gewillig saam met ’n man sal loop wat duidelik ’n volgeling van die lewende Christus is. Sy sal begrip hê vir die feit dat hy steeds ingeskryf is in God se program van dissipelskap en daarom nog nie gearriveer het nie. Sy sal bereid wees om te vergewe en weer te begin omdat daar duidelik ’n kentering in die lewe van haar man gekom het.

’n Priester se primêre taak het met bediening en dienswerk te doen. Die priester integreer Jesus se voorbeeld aan die vooraand van sy kruisiging. Hy het die handdoek omgebind en sy dissipels se voete gewas ( Johannes 13). Dis ’n uitdrukking van ’n nuwe, sagte, simpatieke, liefdevolle, gewillige, omgeehart.

Toets jouself, priester. Sou jou betekenisvolle reisgenoot jou optrede as dié van ’n priester beskryf?

My kollega het op ’n keer gesê ons maak mekaar mooi vir die ewigheid. Lees gerus Maleagi 2:14 en Jesaja 1:18: “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê – die Here. Al was julle skarlaken rooi van sonde, julle sal wit word – soos sneeu. Al was julle purper rooi, julle sal wit word soos wol.” Jy kan vandag nuut begin, jou nuwe hart wag.

 

Deur Jannie Pelser