Ons is lief daarvoor om te praat oor die man wat ’n priester van sy huis is en onder priesterskap wil ons graag verstaan dat ons die leiers van ons huise is, maar priesterskap in die Bybel het twee definitiewe take geïmpliseer. Eerstens was dit om tussenganger tussen God en die volk te wees, en tweedens was dit om die volk te dien en te bedien.

Wát is dit wat uiteet so lekker maak? Is dit die kos? Ek dink nie só nie; baie van ons kan sekere disse en geregte baie beter by die huis maak as dit wat ons in ’n restaurant kry. Dink maar aan daardie vleisie wat jy as bobaas-braaier al vervolmaak het . . . Is dit die atmosfeer? Ook nie die hoofrede nie.

Die meeste van ons sal saamstem dat dit lekker is om terug te sit en bedien te word. Eetgerei word opgedra en afgedra, en jy hoef jou glad nie oor die skottelgoed na die tyd te bekommer nie.

As mense hou ons daarvan om bedien te word. Dit is maar deel van daardie stukkie selfsug wat in ons is. Juis om hierdie rede sukkel ons dikwels om ander mense te dien. Ons wil eerder gedien en bedien word – dit is veral waar as dit kom by ons interpersoonlike verhoudings. Dit is moeilik om die mense naby aan ons te dien. Ons aanvaar hulle maar as vanselfsprekend: “My kinders is mos hier om my behoeftes te dien – en my vrou ook.” Dit is hier waar baie van ons manne juis die bal ver mis slaan . . .

Promosie

Hoe dien ek as man my gesin? Ek wil vinnig drie gebiede noem waar jy as man jou gesin kan dien: Eerstens moet jy dit as jou verantwoordelikheid beskou om jou gesin na die Here te bring. Dit moet jy in gebed doen deur vir hulle elkeen op ’n gereelde basis te bid. Wanneer ons vir ander bid, gaan die selfsug in ons ook stukkie vir stukkie dood.

Verder bring ons ons gesinne na die Here toe deur deel te word van Sy liggaam, dit is Sy kerk. Dit was opvallend hoeveel ouers in die Nuwe Testament moeite gedoen het om hulle kinders na Jesus toe te bring. Die rede was eenvoudig. Hulle het geweet dat as Jesus hulle sou aanraak, daar ’n verandering in hul toestand of lewens sou kom. Dit was egter net moontlik as hulle die kinders na Jesus toe gebring het.

Al ooit gedink hoeveel ons ons kinders rondry na plekke toe? Dit is kuiers, sport, skool en allerhande buitemuurse aktiwiteite. Jy dien jou kinders deur dit te doen, maar hoe gereeld bring ons die gesin kerk toe? Statistieke bewys dat in ’n huishouding waar die pa kerk toe gaan, die waarskynlikheid baie hoog is dat die kinders, as hulle die skool verlaat het en op hulle eie voete staan, ook kerk toe sal gaan. Dien jou gesin deur hulle na die Here toe te bring.

Tweedens kan jy jou gesin dien deur hulle aan te raak. Ons almal weet watter skade verkeerde aanraking aan mense doen. ’n Mishandelde vrou of ’n kind wat seksueel gemolesteer is, dra vir jare of selfs ’n leeftyd die emosionele wonde van daardie verkeerde aanraking. Die regte liefdevolle aanraking laat mense egter geliefd voel.

Neem jou vrou se hand in die publiek, gee jou dogter ’n druk en raak sommer net aan jou seun as hy verby jou stap. Dit vra niks van ons nie, maar op dié manier dien jy jou gesin. Jy laat hulle voel dat hulle raakgesien word en belangrik vir jou is. Sielkunde leer ons dat veral seuns hulle eie manlikheid leer liefkry as hulle liefde en aanraking van hulle vader kry. Dien hulle, raak aan hulle.

Laastens kan jy jou gesin dien deur lief te wees vir die vrou van die gesin. Waar anders sal jou kinders sien hoe ’n huwelik werk? Die media se beeld van verhoudings en seks is ongelukkig verwronge. Jou kinders moet weet dat hulle ma vir jou die belangrikste persoon op hierdie aarde is. Die probleem van baie huwelike is dat ouers net vir die kinders en deur die kinders leef en eintlik kontak met mekaar verloor. Later, as die kinders die huis verlaat, ervaar huwelike skielik ’n lugleegte en sukkel die man en vrou om by mekaar uit te kom. Dien jou gesin deur lief te wees vir jou vrou.

Jesus kom leer vir ons dat mense wat in Sy wêreld leiers wil wees, eers diensknegte moet wees. Hy self verklaar dat Hy as seun van God nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en Sy lewe vir die mensdom te gee. Hier is die uitdaging: As jy priesterskap in jou huis wil uitleef, begin deur te dien.

 

Deur Johan Serfontein