Is jy nog ’n kans op geluk gegun? Het jy en jou maat albei kinders uit ’n vorige huwelik wat nou soos mosaïekteëls saamgevoeg moet word om ’n nuwe prentjie te vorm?

Promosie

Magriet is al vir die afgelope drie jaar ’n enkelouer. Haar agtjarige seun en sesjarige dogtertjie gaan kuier elke tweede naweek vir hul pappa. Ses maande gelede het Magriet vir Anton ontmoet. Hy is soveel anders as haar eks, en doen en sê dinge wat vir haar belangrik is. As dié twee bymekaar is, lyk hulle soos twee verliefde tieners wat nie hul hande van mekaar kan afhou nie.

Anton is ook geskei en het ’n seuntjie van nege jaar oud, wat elke tweede naweek by hom kuier. Magriet se dogtertjie het Anton onmiddellik aanvaar, want Anton spandeer graag tyd saam met haar. Haar seuntjie reageer egter met teruggetrokkenheid en onverwagse en ontydige woede-uitbarstings, veral as Anton se seun ook by hulle kom kuier.

Anton se seun hou van die nuwe maatjies, maar reageer met ’n soort afsydigheid teenoor Magriet. Magriet en Anton wil graag ’n nuwe lewe saam begin, maar as hulle hierdie potensiële plofbare situasie wil ontlont, is daar sekere riglyne wat gevolg sal moet word.

Promosie

Baie huwelike in Suid-Afrika eindig in die skeihof. En die meeste geskeides trou weer. Dit het natuurlik tot gevolg dat daar ’n groot hoeveelheid hersaamgestelde gesinne is en dat dit aan die toeneem is. Dit is nie meer ’n vreemde verskynsel om my kinders, jou kinders en ons kinders in ’n huwelik te hê nie. Dit bring noodwendig uitdagings mee.

So, hoe maak jy?

Natuurlik is een van die moeilikste uitdagings om van twee aparte gesinne wat noodwendig met hul eie seer en teleurstellings sit, een nuwe gelukkige gesin te vorm. Dit gebeur nie oornag nie en is ’n voortdurende groeiproses. Nie net moet die paartjie aanpas by ’n nuwe huwelik nie, maar die kinders moet ook aanpas by ’n nuwe ouer en sy of haar kinders. Almal moet hul voete en plek in die hiërargie van die nuwe gesin vind en dit veroorsaak dikwels spanning. Soms moet die invloed of impak van jou maat se vorige huweliksmaat ook hanteer word en moet die uitgangspunt wees dat jy jou maat se eks altyd sal respekteer as die ma of pa van sy of haar kinders.

Voor ’n mens jou enigsins begewe in ’n volgende huwelik, is dit van kardinale belang dat ’n mens sal seker maak dat jy self emosioneel gesond is. Dat jy die spoke van die verlede begrawe het en dat jy vrede gemaak het en jou seer en verlies verwerk het. Dan, en net dan, kan ’n mens met oorgawe liefde gee en ontvang en jouself toelaat om weerloos te wees.

Ouers wat hertrou, was dikwels vir ’n tyd lank ’n enkelouer. As jy ’n enkelouer is, sal jy weet dit beteken dat jou kinders jou alfa en jou omega word. Jy leef, eet en werk net vir hulle – dus is jou kinders jou nommer een in die lewe. Nou raak jy lief vir ’n nuwe lewensmaat en ’n aantal nuwe uitdagings ontstaan!

Jy moet jou kinders met hom deel en nie meer net met hul biologiese ouer nie. Eweneens moet die kinders jou ook nou deel met jou nuwe lewensmaat – en kinders deel van nature baie moeilik! Jou nuwe lewensmaat en kinders vaar in presies dieselfde bootjie van die deel-dilemma. Hoe nou gemaak?

Kinders se mees basiese behoefte, naas fisiese versorging, is om emosioneel veilig te voel. Emosionele veiligheid word bewerkstellig deur ouers wat konsekwent teenoor kinders optree. Ja, jy en jou maat gaan verseker oor situasies rakende die kinders verskil, daarom is kommunikasie baie belangrik.

Twee emosioneel gesonde mense binne die huwelik kan dus makliker die uitdagings hanteer. Vanuit die staanspoor moet dit duidelik gemaak word dat hierdie ’n nuwe gesinseenheid is. Die nuwe ouer vervang nie die kinders se biologiese ouer nie, maar speel ook ’n belangrike rol in die kind se ontwikkeling (let op ons praat nie van stiefouer nie, maar van ander ouer). Daar word dus nie onderskeid getref tussen my kinders en jou kinders nie, dit is ONS kinders.

Indien dit nie die geval is nie, kan ouers maklik voel hulle moet hul kinders beskerm teen die nuwe huweliksmaat of dat daar kant gekies word. Dit is dikwels moeilik, omdat veral die vrou dalk ’n hele ruk lank ’n enkelouer was en ’n bepaalde rol ingeneem het wat nou noodwendig verander. Dit is soms moeilik vir kinders om dit te verstaan. Gesinsvergaderings waar uitdagings en ook goeie dinge bespreek word, is ’n sinvolle manier om dit te hanteer.

As jy en jou maat daadwerklik ’n poging aanwend om mekaar se behoeftes rakende elkeen se kinders te probeer verstaan, sal julle en die kinders suksesvol kan aanpas.

Dis belangrik om realistiese verwagtings te stel en geduld aan die dag te lê. Anders as in ’n kerngesin, waar die ma en pa trou en dan kinders kry, kom die kinders as ’n pakket saam met die nuwe lewensmaat. Hierdie kitsgesin is vir niemand maklik nie en daarom is dit belangrik om vanuit die staanspoor realistiese verwagtings te skep.

Ouers moet verstaan dat die kinders dikwels nie dieselfde soort opgewondenheid ervaar oor die nuwe gesin nie – inteendeel, hulle beleef hulself dikwels as verskeurd.
Kinders is die mees lojale wesens wat bestaan. Jy kan jou eks nie meer verdra nie of jy het nog rou wonde van verwerping, maar die kind deel beslis nie in dieselfde soort pyn nie. Vir die kind bly sy ma en pa awesome en is hulle sy grootse heroes.

Met die vorming van nuwe gesinsverhoudings ervaar kinders dus ’n groot dilemma van lojaliteitskonflik: “Hoe moet ek van die tannie hou as ek eintlik my ma vir altyd lief sal hê?” of “Wat gaan my pa sê as ek van die oom begin hou?” Hoe nou gemaak?

Wees geduldig en onthou die volgende wenke:

1. Verstaan dat die kind se lojaliteit by sy biologiese ouers lê – moet dus nooit die kind se ouer voor hom afkraak of slegsê nie.

2. Skep geleenthede vir een-tot-een interaksie met jou eie biologiese kinders. Dit is ’n belangrike manier om julle verhouding in stand te hou. Onthou: Dit is jou as ouer se verantwoordelikheid om jou verhouding met jou kind in stand te hou.

3. Respekteer jou biologiese kinders se private spasie en skep doelbewus ’n spasie vir jou lewensmaat se kinders wat kom kuier. Onder geen omstandighede mag jou kinders voel hulle word uitgeboender nie.

4. Sorg dat daar vir die besoekende kinders altyd hulle eie tandeborsel en handdoek in die badkamer is en hul eie beddegoed, asook ’n laai of kas wat net hulle s’n is.

5. Skep geleenthede vir gesinsaktiwiteite wat almal betrek.

6. Liefde, ware omgee-liefde wat die duisendste myl stap, al gebeur wat, gaan ’n ver pad. Kinders wat onseker voel of seer het, vertrou soms moeilik en toets eers die opregtheid van iemand se liefde. Verstaan dit en hê begrip daarvoor.

7. In die geval van hersaamgestelde gesinne is dit goed as daar ’n proses van voorbereiding op terapeutiese vlak is vir die paartjie en die sisteem (saam met die kinders) voor die troue plaasvind. Só kan ’n mens toekomstige probleme voorkom en ’n goeie basis lê. Indien daar ná die troue probleme is, is dit ’n goeie idee om vroeër eerder as later professionele hulp in te roep. Dit is gewoonlik uiters suksesvol en ’n groeiproses vir almal wat betrokke is.

Wees geduldig, ’n ingewikkelde mosaïekkunswerk neem tyd, maar die eindproduk is fenomenaal!

ONTHOU DIE VOLGENDE BEGINSELS:
• Ons is EEN gesin.
• Dit is ONS kinders.
• Wees emosioneel gesond voor jy weer trou.
• Maak die kinders deel van die troue. “Ons bevestig vandag met hierdie huwelik nie net ’n nuwe huwelik nie, maar ook ’n nuwe gesin.” Dit is belangrik om die kinders almal te laat deel voel daarvan. Hulle is net so belangrik om die nuwe gesin gelukkig te laat funksioneer.
• Kinders is fyn ingestel en kan maklik manipuleer as hulle besef die ouers is nie ’n verenigde front nie.
• Stel saam met die kinders huiswaardes op.
• In hierdie huis . . .
o Respekteer ons mekaar.
o Praat ons mooi met mekaar.
o Respekteer ons mekaar se eiendom/gevoelens en spasie.
o Deel ons ons gevoelens ens.

Wees dus inklusief en sluit die kinders in, ook by dissipline. Wat gaan die gevolge wees as ons nie by die huiswaardes bly nie? Dit laat hulle ook deel voel.

Artikel deur Suzette Ebersohn en Elmari Mulder-Craig

***

Wil jy seker maak dat jou huwelik hou? Wil jy vir jou kinders ‘n goeie voorbeeld wees van ‘n gelukkige en gesonde huwelik?

Is jy gereed om in jou huwelik te belê?

Is jou moeg vir ‘n lou-warm huwelik?

Besef jy hoe kosbaar jou huwelik is en dat jy voortdurend daaraan moet werk?

Dan is dit nou die tyd om INTIEM / Marriage Capsule 7 stap uitdaging in jou huis te nooi!

‘n Beter huwelik is binne jou bereik KLIEK NET HIER!