“Wanneer ons wil ryk word in liefde”

1 KORINTIëRS 13

Wat ’n wonderlike gedeelte in die Bybel is hierdie gedeelte nie, Here.

Dit vat die liefde so mooi saam

en tog is dit só moeilik vir ons as selfsugtige mense om vas te vat.

Here, U sê dat ons sonder liefde niks is nie.

Dankie dat U ons geseën het met mekaar.

Met ’n lewensmaat en ’n verhouding

wat berus op hierdie een baie belangrike skat – die liefde.

Help ons om op te tree soos daar van ons verwag word in 1 Korintiërs 13.

Maak ons geduldig.

Maak ons vriendelik.

Nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie.

Help ons om nie onwelvoeglik op te tree nie

en nie ons eie belang te soek nie.

Help ons om nie liggeraak te wees nie

en nie boek te hou van die kwaad nie.

Help ons om ons nie te verbly oor die onreg nie,

maar om ons te verheug oor die waarheid.

Want die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles.

Help ons om ons huwelik te bou op geloof, hoop en liefde –

 en die grootste hiervan is die liefde!

AMEN