Ons twee mos altyd op ‘dieselfde bladsy’, of is ons? Of, moet die vraag dalk eerder lui, ‘is ons besig om dieselfde boek te lees’?

Een van die grootste foute wat ons kán maak is om aan te neem en te verwag dat ons altyd op dieselfde bladsy is, oftewel, dieselfde boek lees. Dit wil sê, dat ons in álle opsigte presies dieselfde dink, verstaan, verwag en kommunikeer!

Ek onthou hoe ek vroeg in my en my Elize se verlowing daardie les moes leer, en – as ek eerlik moet wees – nog steeds van tyd tot tyd ‘n bietjie hersiening moet doen! Dit het begin met “wie maak die koffie in die oggende?” Wat uiteraard later gegroei het na “wié vat die kinders skool toe?” En daarna nog groter lewensvereistes soos wie die water en elektrisiteit gaan betaal!

Daardie eerste keer wat ek die toets moes skryf rondom my verwagtinge en haar verwagtinge, was so ‘n wrede ontnugtering vir my eie klein heiligheid van persoonlike behoefte en voorkeur. Hoe kán my verloofde dan anders as ek dink?!

Promosie

Ons moét besef dat afgodsdiens nie net iets was wat in die Bybel gebeur het, of buite die Christelike geloof plaasvind nie… Dit is ongelukkig vir seker ook báie teenwoordig in ons eie lewens.

Hoe?

Deur klein dade (of gedagtes), waar ek die hoogste plek van eer gee aan hoe ék ‘n saak sien, hoe ék daaroor voel, en wat ék wil hê! Beteken dit dan dat dit verkeerd is om regdenkend te wees en my eie indrukke te mag deel? Natuurlik nie! Maar, wanneer die eie ék só belangrik raak dat dit nie my geliefdes, en verál my verloofde en aanstaande man/vrou behoorlik ken in die saak nie, dan is ek besig om my eie belang bó die van ander te stel… En wanneer ek my belang beskou as díe belangrikste in ons verhouding, is ek eintlik besig om my eie ék te aanbid.

Klink dit hard? Ek kan verstaan as jy so dink…

Maar besef dat die volgende uit die Woord wáár is, nie nét vir jou nie, maar spesifiek vir jou verloofde;

Spreuke 13:12 (1983)
12 ‘n Verwagting wat nie uitkom nie, maak ‘n mens mismoedig; ‘n begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe.

Watter verwagtinge is daar wat jou verloofde koester, wat jy dalk net in die wind geslaan het, want dit is nie volgens joú voorkeur nie?

Hoeveel keer mag jy dalk die rede gewees het dat hy, of sy, mismoedig raak? Ek sê dit glád nie om iemand te veroordeel nie, want daar is géén veroordeling vir die in Christus nie, maar ek sê dit omdat ek werklik omgee!

Ons moét uit die droom-wêrelde van ons eie ‘verheerlikte’ denke kom, waar die báie belangrike ék leef in my eie Utopia, ten koste van hoe my verloofde of eggenote dink, voel of verwag. Maar, helaas, wanneer die vure van verliefdheid en romanse hoog brand, kán dit gebeur dat die hitte daarvan ook ons oë op skrefies laat trek en ons ore laat toeslaan, sodat ons nie altyd so mooi sien en hoor soos ons wil – of moet – nie. Is dit nie waar nie?

Maar vertel dit nou vir ‘n verloofde paartjie… ek weet ék wou dit nie hoor nie!

Met ‘n oortuiging wat sterkter as rede in my brand, het ek my verlowing, en gevolglike wonderlike en geseënde huwelik, met bravade, maar ook ‘n dosis dwaasheid aangepak. As ek terugdink aan al die kere wat ek my jong aanstaande bruid ‘rondgesleep’ het na waar die belangrike ék, in my magtige wysheid, ons wou laat loop, dan is dit met groot verwondering en dankbaarheid dat ek vir die Here net opreg dankie kan sê.

Hy het ons op soveel verskeie wyses gered, behoed en bewaar! Dank die Vader vir Sy hand in ons lewes, en ook so, Sy hand in jou lewe.

En hoe doen Hy dit? Hier kom die groot openbaring…

Deur mense… eenvoudige, wonderlike, vreemde, lieflike, unieke, besondere, uitdagende, mense. Die realiteit is dat ons verskil, en dit is juís hoe ons liewe Vader werk, om ons tot die volheid van Sy plan vir ons lewens te bring.

Hoe gemaak as jy agterkom jy en jou verloofde is nie op dieselfde bladsy nie?

Die kort antwoord op die vraag is, kom op sy/haar bladsy! Ons lewens kan vergelyk word met ‘n draaiboek, waarvan die teks deur ons ouers en mentors in ons lewens geskryf is. Die draaiboek mag dalk nie noodwendig verkeerd wees nie, maar is vir seker beperk. Een van die grootste sleutels wat jou verlowing en huwelik, hemel op aarde kan maak, is die klein, maar kragtige woordjie, nederigheid.

Hoe bly ons op dieselfde bladsy?

Paulus gee vir ons goeie advies hieroor in Filippense 2:5-7

Filippense 2:5-7 (1983)
Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
Hy wat in die gestalte van God was, het Sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

Is jy bereid om jou lewe neer te lê vir jou verloofde?

Want dit is wat ’n wáre verbond, en huwelik impliseer…

‘n Sterwe aan die ‘self’, my verwagtinge, my idees, my planne, my drome… sodat God se droom oor ons lewens kan realiseer.

Onthou, die huwelik is ‘n óns lewe…

Die vraag is, kan jy joú lewe prysgee, soos wat Jesus gedoen het, vir ‘n ander, want;

Johannes 15:13 (1983)
Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.

Wees geseënd!

Artikel deur Charles van Onselen