Jy glo soos ’n kind . . . maar jou maat wil dinge logies verklaar. Dinge kan sien en beredeneer. Hoe gemaak met geloof en geloofsake in jul huwelik? Wat maak ’n mens as Leon Logika en Grieta Glo Net met mekáár getroud is? Hoe oorbrug julle jul uiteenlopende denkwyses oor geloof in jul huwelik?

Dr Caroline Leaf, ’n kognitiewe neurowetenskaplike met ’n PhD-graad in kommunikasiepatologie, doen merkwaardige werk op die gebied van denkwyses en die werking van die brein. Sy doen sedert die 1980’s studies oor die verbintenis tussen jou denke en jou brein. Jou denke kan jou vergiftig, en só ook jou kommunikasie en gedrag vergiftig en omgekeerd.

Caroline is ’n Christen, en doen gereeld praatjies en voorleggings vir Christene sowel as die sekulêre wêreld. Sy blog gereeld oor onderwerpe soos hoe mans en vroue dikwels verskillend dink oor geld en woede verskillend hanteer. Sy verduidelik ook op haar webtuiste hoe wetenskap volgens haar by God se skepping inpas en die rol wat dit in ons lewens speel.

Laat God jul denke vernuwe

Promosie

Efesiërs 4:23 verwys na ’n mens se gees en gedagtes wat nuut moet word. Hoe kry ’n mens dit reg? Bestudeer saam die Bybel en bid saam dat God vir julle sal wys wat om te doen, en dat sy beeld al sigbaarder vir julle sal word. Romeine 12:2 sê dat wanneer jou denke vernuwe word, sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is.

Jou linkerbrein-maat gaan dalk hiermee sukkel, want baie gelowiges moet dikwels erken dat die wil van God vir hulle moeilik is om te verstaan. Moenie mismoedig word nie, maar onthou: Om saam te groei in jul geloof is nie ’n kortkursus nie. Groei vra tyd. En geduld. En gebed. Stephan Joubert het twee boeke, ’n dagstukkieboek (My lewe in God se wil) en ’n Bybelstudieboek (God se wil vir my lewe) oor dié onderwerp geskryf. Kry hulpmiddels wat julle kan help om “vatplek” te kry aan ’n moeilike onderwerp soos dié.

Laat die Heilige Gees toe om jul denke te vorm. Grawe julself in in Caroline se werk oor hoe negatiewe en ongesonde denke jou lewe (en huwelik!) beïnvloed, en fokus doelbewus daarop om jul lewens te detoks van dit wat nie jul lewens en geloof versterk nie.

Rig jul denke op die dinge daarbo

Kolossense 3:2 moedig jou aan om jou denke te rig op dit wat daarbo by Christus is en nie dit wat op die aarde is nie. In vandag se tye met neerdrukkende ekonomiese nuus, leierskrisisse en verskeie dinge in jou daaglikse lewe wat dreig om jou te oorweldig, is dit nogal soms moeilik om jou denke weg te skeur van die aardse dinge. Dit is dikwels moeilik vir gelowiges om perspektief te behou en hulself te herinner dat jy eintlik die lewe vanuit God se oogpunt moet sien. Dit is nie maklik om ons lewens te sien soos wat God dit sien nie, maar hoe meer ons dit kan regkry, hoe meer kan ons in harmonie met Hom leef.

Jou linkerbrein-maat gaan in dié geval dalk juis vaskyk in al die ellende wat hy voor hom sien, maar maak tyd sodat julle doelbewus daaraan kan werk om jul gedagtes te rig op dit wat werklik saak maak. Skryf positiewe dinge neer wat julle in die werkplek sien. Skryf neer waar julle hierdie week iemand kon sien wat sy Christenskap uitleef, asook iemand wat eties of met integriteit opgetree het. Kyk hoe julle met klein treetjies en konkrete voorbeelde jul gedagtes mettertyd kan vorm tot by God se perspektief.

Maak geloof prakties en dien God daarmee

1 Petrus 1:13 gee ’n belangrike opdrag: “Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus.” Dit is ’n dringende oproep om alle hoop volkome op genade te vestig. Gelowiges kan dikwels moedeloos word in swaar en moeilike tye. Daar is twee dinge wat jy in sulke sak-en-as-situasies moet doen: Wees verstandelik wakker en nugter, en hou vas aan God se beloftes.

Die Bybel in Praktyk gebruik die beeld van ’n bergklimmer wat homself ophys aan sy ankertou. Net so moet gelowiges ook vashouplek vind in God se beloftes. Hoe maak jy dit konkreet vir jou maat? Dink saam na oor hoe God julle in die verlede gehelp het, onthou daardie goedheid en ingryping in die verlede. Gaan uit en gaan doen saam iets waar julle God se goedheid na ander kan uitleef.

Geloof en denke is nie babakos nie. Staal julleself vir ’n uitdagende leer- en groeiproses. Ondersteun mekaar en sorg dat julle begrip het vir mekaar sy andersdenkendheid. Eensgesind in jul huwelik hoef nie eendersdenkend te wees nie. Gryp jul vrae en verskille aan as ’n obstacle course wat julle wil bemeester. Nerfaf knieë en seer arms is niks in vergelyking met die nuwe spiere en groot glimlag aan die einde van uitdaging nie.

 

Deur Lize Groenewald

Bronne: drleaf.com, Die Bybel in Praktyk, “My lewe in God se wil” deur Stephan Joubert en “God se wil vir my lewe” deur Stephan Joubert.