Die molestering van kinders is ’n skrikwekkende realiteit waarvan elke ouer bewus moet wees en dit kom wêreldwyd onder alle rasse, kulture en inkomstegroepe voor.

Dit is ondenkbaar – die blote gedagte dat enigiemand ’n hulpelose kind seksueel sal misbruik. Tog is dit ’n realiteit en ons lees dikwels hiervan in die dagblaaie. Dit is deel van ons samelewing en elke ouer se verantwoordelikheid om sy/haar kinders so goed as moontlik hierteen te beskerm.

Maar hoe gemaak as die blote gedagte hieraan jou benoud en magteloos laat voel? ’n Oop vertrouensverhouding met jou kind, jou kennis oor molestering en jou kinders se weerbaarheid kan  hulle weerloosheid verminder.

Maak jou verhouding met jou kind ’n prioriteit

Promosie
  • Bestee daagliks tyd aan jou kind, wees beskikbaar, gee liefde en erkenning, speel en gesels. Vra vrae en luister met onverdeelde aandag.
  • Jou kind moet weet dat hy/sy altyd – dit maak nie saak wat gebeur nie – met jou kan kom praat en dat daar onvoorwaardelike liefde en veiligheid is. Kinders moet ook weet dat jy altyd, ongeag wat ook al mag gebeur, aan hulle kant sal wees en vir hulle sal veg.
  • Kinders wat liefde en erkenning soek, nie genoeg geprys word nie, afgeskeep voel en ’n swak selfbeeld het, is wandelende teikens vir seksuele molestering.
  • Wees betrokke by jou kind se aktiwiteite. Ken sy oppassers, onderwysers en afrigters.
  • Weet waaraan jou kind blootgestel word deur middel van televisie, selfone en tablette. Stel duidelike riglyne en pas dit konsekwent toe.
  • Oorweeg oorslaap-geleenthede versigtig en maak seker dat jy die volwassenes ken en vertrou.
  • Wanneer daar nie genoeg toesig en beheer is nie, is die kans op molestering soveel groter.

Lig jouself in oor molestering

Wees ingelig oor wie kinders molesteer en hoe hulle te werk gaan. Ons dink dikwels aan molesteerders as vreemdelinge wat in donker plekke skuil, maar ongeveer 90% van molestering vind plaas op ’n plek wat aan ’n kind bekend is en deur ’n persoon wat hy/sy ken. ’n Molesteerder kan enigiemand wees en kan nie met die blote oog uitgeken word nie. Dit is gewone mense, dikwels ’n vriend of ’n familielid.

Seksuele molestering behels enige vorm van seksuele gedrag tussen ’n volwassene en ’n kind, fisiek of emosioneel. Fisieke molestering kan betasting en penetrasie insluit, terwyl emosionele molestering kan plaasvind wanneer die kind gedwing word om homself te ontbloot of aan volwassenes se seksuele gedrag blootgestel word. Al hoe meer kinders word deesdae ook deur ander kinders gemolesteer.

Die gedrag van kinders wat gemolesteer word, verander dikwels skielik en drasties. Dit kan slaap- en eetpatrone wat verander, seksuele spel, woedebuie of vrees en angstigheid, ook vir bekende persone en plekke, insluit.

Help jou kind om weerbaar te wees

Omdat ons nie altyd by ons kinders kan wees om hulle te beskerm nie, is dit belangrik om hulle van jongs af weerbaar te maak.

Gesels gereeld op ’n ontspanne manier met jou kind. Hierdie gesprekke hoef nie ’n kind met vrees te vul of daartoe te lei dat hulle alle volwassenes wantrou nie.

Leer jou kinders van jongs af dat hulle lyfies spesiaal is. Gebruik die regte terme vir liggaamsdele sodat hulle verstaan dat daar niks snaaks of skandalig omtrent enige liggaamsdele is nie. Gesels oor liggaamsdele wat privaat, spesiaal en net syne/hare is.

Praat met hulle oor goeie en slegte aanraking, en maak seker dat hulle weet wat die verskil is.

Praat oor goeie en slegte geheime. Slegte geheime maak hartjies en lyfies seer sonder dat iemand daarvan weet, en goeie geheime is ’n verrassing waaroor almal gaan bly wees. Maak seker dat jou kinders weet dat hulle met jou kan praat as hulle ongemaklik oor ’n geheim voel, ongeag dreigemente.

Praat oor soet en stoute grootmense en gebalanseerde gehoorsaamheid. Kinders word dikwels geleer om gesag blindelings te aanvaar. As kinders geleer word dat hulle alle volwassenes moet gehoorsaam, kan hulle ’n teiken vir molestering wees. Gesels met hulle oor volwassenes wat  kinders by verkeerde dinge wil betrek en moontlik dreigemente gebruik.

Leer jou kinders ’n paar eenvoudige stappe om te neem indien iemand hulle probeer molesteer. Oefen dit gereeld deur middel van ’n speletjie sodat hulle die vertroue ontwikkel om luidkeels te weier, vinnig weg te kom en ’n volwassene te vertel wat gebeur het.

Ouers verduidelik nie net een keer aan hulle kinders hoe om op ’n veilige manier ’n pad oor te steek nie. Net so is dit elke ouer se verantwoordelikheid om te sorg dat die eerste gesprek oor molestering reeds op ’n vroeë ouderdom plaasvind. Gesels daarna gereeld met jou kind en pas die inhoud van die gesprek aan soos wat jou kind ouer word.

Wat maak jy as jy vermoed jou kind word gemolesteer?

Skep ’n rustige omgewing waarin jou kind die vrymoedigheid het om met jou te praat. Stel jou kind gerus dat jy hom/haar glo, dat dit nie sy/haar skuld is nie en dat jy hom/haar gaan beskerm.

Neem jou kind na ’n mediese dokter en ’n professionele terapeut wat in die veld van molestering opgelei is.

 

Deur Christa Botha, ’n kliniese sosiale werker en spesialiseer in kinder-, familie- en traumaterapie.