Wanneer kinders die huis verlaat, is dit só maklik om mekaar ook as eggenote te verloor. Met die nuutste afrigtingsmetode, naamlik gespreksintelligensie, kan dit egter maklik verbeter word.

Promosie

Sukkel jy en manlief soms te kommunikeer? Voel dit asof jy praat, en praat en hy of sy niks luister nie? Of dat julle heeltemal verby mekaar praat en misverstande ‘n algemene verskynsel is? Dan kan julle waarskynlik baat vind by ‘n gespreksintelligensiekwosiënt (G-IK)-werkswinkel, wat  gebaseer is op die konsep om die oksitosienvlakke in die brein te verhoog, wat ’n mens help om insig, begrip, vertroue en empatie te toon. Die werkswinkel word aangebied deur Fraser Carey, wat een van slegs 243 gesertifiseerde G-IK afrigters ter wêreld is. Dit fokus daarop om die eenvoudige tegniek van luister aan te leer, om gesprekspasie te bied en op die feit dat ander se menings waarde het.

Die werkswinkel

Fraser verduidelik: “Wanneer jy praat, skei jou brein klein hoeveelhede dopamien af en raak jy verslaaf aan ’n high. Daarom is ons meer geneig om te praat as om te luister – dit laat ons goed voel. Deur afstand daarvan te doen, moedig jy oksitosien-afskeiding aan en dit lei tot meer persoonlike en besigheidsukses.” Wanneer jy nie mense se gesprekspasie respekteer nie, voel dit of jy hulle nie respekteer en hoor nie. Wag ’n paar oomblikke nadat ’n persoon ophou praat het sodat daar gespreksruimte is en hulle sien hul menings is belangrik, dat dit waarde dra en dat jy geïnteresseerd is in wat hulle sê. Dit kan heelwat tot jou en jou maat se huwelik bydra!

Promosie

Wanneer jy leer hoe om te luister, leer jy selfdissipline aan om dit te kan oefen tot dit ’n gewoonte is. Die werkswinkel, wat meestal twee dae duur, is prettig en interaktief. Rolspel met gesprekke en probleme wat mense in alledaagse situasies ervaar, word bespreek. Kursusgangers leer meer oor die neurowetenskap van gesprekke, die verskillende vlakke van gesprekvoering en hoe en wanneer om dit te gebruik. By so ‘n kursus kan jy leer wat die noodsaaklike elemnte van ‘n goeie gesprek is en hoe om ‘n omgewing te skep waar jy wantroue in vertroue kan omskep (of dit nou in ‘n privaat-, familie-, of organisatoriee hoedanigheid is.

“Ons wil ’n bewustheid kweek sodat mense besef dat hul woorde en gesprekke ’n uitwerking het op ander, en ons wil mense bemagtig met tegnieke hoe om die beste resultate uit dié gesprekke te verkry.”

Veranderde dinamika                                                                                                                           

Die dinamika tussen ’n egpaar kan merkbaar verander wanneer kinders die huis verlaat. Dis vergelykbaar met laegraadse depressie, asof ’n tafel se poot verwyder is. Met kinders in die huis, word alle aandag en tyd tussen jou eggenoot en die kinders verdeel.

’n Mens gee minder aandag aan jouself en jou verhouding met jou huweliksmaat. Jy is geneig om jou ware gevoelens weg te steek om nie die kinders te ontstel nie. Wanneer die kinders wel die huis verlaat, kan dit tot probleme in die huwelik lei en indien dit nie reg hanteer word nie, kan dit tot ernstige gevolge soos skeiding en egskeiding lei.

“Wanneer daar wrywing in ’n huwelik is, beskerm elkeen homself en skei die amygdale kortisol uit, wat tot die baklei- of vlug-reaksie lei. Egpare hou op luister en praat verby mekaar, nie met mekaar nie. Elkeen het net sy eie belange op die hart, sien nie sy eggenoot se siening nie, en vertroue en empatie verdwyn.”

Hanteer die situasie só

Die vanselfsprekende vraag is hoe om dié situasie te hanteer. Die volgende punte sal help om die probleme en oplossings te definieer:

  • Begin die bespreking met: “Wat is die bes moontlike uitkoms van ons gesprek en watter gedrag word benodig om seker te maak die bespreking is suksesvol?”
  • Luister na mekaar se standpunte – jy sal die geleentheid hê om jou siening te gee. Respekteer mekaar en gun mekaar die spasie om jul sienings te deel. Moenie mekaar in die rede val nie.
  • Vra vir mekaar: “Noudat die kinders die huis verlaat het, hoe wil ons hê moet ons verhouding lyk?” Skryf die woord “sukses” in die middel van ’n wiel met twaalf speke wat daaruit loop. Skryf ’n woord by elke speek neer wat sukses beskryf. Dié woorde is wat sukses in jul verhouding definieer.
  • “Wat is die uitdagings wat ons moet oorkom om dié sukses te bereik?” Weereens kan jy “uitdagings” in die middel skryf met die speke wat daaruit loop.

Die bestemming, dieselfde plek

Deur gebruik te maak van dié punte, leer jy hoe om jou gevoelens te deel, te hoor wat die ander persoon s’n is en om om te gee hoe die ander persoon voel. Dit bied aan jou die geleentheid om gehoor te word, sonder enige veroordelings. Die gesprekspasie moedig die vrystelling van kortisol aan, wat vertroue en empatie aanwakker. Die oefeninge help julle om as’t ware op “dieselfde” plek te wees, met dieselfde uitkyk op realiteit.

Verwarring en konflik duik dikwels op wanneer paartjies die betekenis van woorde verskillend verstaan. Onthou, woorde skep wêrelde. Wanneer kinders die huis verlaat, is dit meestal ’n traumatiese gebeurtenis en dis belangrik dat ’n mens onthou waarom jy destyds met jou huweliksmaat getroud is. Deur gebruik te maak van die korrekte gespreksintelligensie, kan ’n mens die konneksie wat jou oorspronklik na die ander persoon aangetrek het, weer aanwakker.

Hoewel hoofsaaklik ondernemings tans in die werkswinkels belê, kan almal hierby baat vind. “Gesprekvoering is hoe ons connect, navigeer en interaktief met mekaar verkeer. Kommunikasie is die goue draadjie wat verweef is en ons saambind as mense. ’n Konneksie laat ons veilig en gelukkig voel, dat ons iewers hoort.”

 

Deur Yolanda Wessels