Het jy al ooit aan wonderwerke en jou huwelik in een sin gedink? Jy kan vandag nog begin vra, bid en werk aan wonderwerke vir jou huwelik. Verander die ondenkbare in ’n werklikheid vir jou en jou maat!

Promosie

Lees elke dag van die week die teksgedeelte hardop saam en kyk met verwagting hoe die Skrif elke dag nuwe insigte in jul verstaan bring. Lees dit uit verskillende vertalings en gebruik die gebedswenke om saam daaroor te bid. Maak aantekeninge en merk belangrike gedeeltes soos wat julle aangaan.

Week 1: ’n Gelyke maat
Delf dieper: Genesis 2:18.

Ds Karel Steyn sê: Is dit nie verstommend om te weet dat God self sê dat dit nie vir die mens goed is om alleen te wees nie? God wat alles weet, weet dat dit nie vir julle goed is om alleen te wees nie en daarom het Hy julle vir mekaar gegee. Dit is al klaar ’n wonderwerk net om te dink dat God mense op só ’n besonderse, intieme manier bymekaar bring om mekaar te help, te troos en lief te hê.
Bid vir: Die vennootskap, kameraadskap en vriendskap tussen julle. Bid dat God deur sy wonderwerkende krag jul huwelik as onwankelbare eenheid sal beskerm en dat jy nooit jou bewondering vir jou maat sal verloor nie.

Promosie

Week 2: Maak getrouheid ’n wonderwerk
Delf dieper: Hebreërs 13:4.

Ds Karel Steyn sê: Net soos wat ons in Genesis 2:18 gehoor het dat ons mekaar moet help, moet troos en moet liefhê, moet ons saamwerk om die huwelik eerbaar te hou en om getrou te bly aan mekaar. In ’n wêreld waar ontrou die norm geword het, is dit niks anders nie as ’n wonderwerk wanneer twee mense getrou is en bly aan mekaar! Getrouheid is iets wat ons net kan beleef en uitleef wanneer die Heilige Gees dit aan ons gee. Daarom begin getrouheid op ons knieë, waar ons saam in gebed hard werk aan ons huwelik!
Bid vir: Beskerming van jou en jou maat se harte, sodat getrouheid vir julle ’n hoeksteen in jul huwelik sal word.

Week 3: Eerbied en respek
Delf dieper: Efesiërs 5:21-33.

Ds Karel Steyn sê: Hierdie is sekerlik dié sleutelgedeelte in die Bybel oor die huwelik. Wanneer ons onthou dat God ons huwelike vir ons gee as ’n getuienis en ’n veilige ruimte om intimiteit te ontdek, kan ons verstaan waarom Hy só ’n groot prys stel op eerbied en respek tussen huweliksmaats. Eerbied en respek word geleer deur liefde en onderdanigheid. Liefde is dié liefde van Jesus Christus aan die kruis en onderdanigheid is om jouself diensbaar te stel ter wille van ’n groter saak. Om onderdanig te wees, beteken dat ek in dit wat ek doen op my huweliksmaat fokus om vir hom of haar diensbaar te wees ter wille van ’n gesonde huwelik.
Bid vir: Eerbied, respek en bewondering tussen jou en jou eggenoot en dat julle die vrug van dié wonderwerk sal geniet.

Week 4: Ek ag jou hoog
Delf dieper: Filippense 2:1-4.

Ds Karel Steyn sê: Die gesin is die basiese bousteen van elke gemeenskap, hetsy of dit die gemeente of die samelewing is. Daarom is hierdie opdrag wat Paulus gee ook op ons huwelike van toepassing. Wanneer ons as egpaar saam groei in ons verhouding met God, leer ons saam die troos van Christus ken, asook die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees en die innige meegevoel en meelewing. En wanneer ons saam God só leer ken, kan ons werklik eensgesind wees.
Bid vir: Jou en jou huweliksmaat dat julle waarlik een in liefde, een van hart en een in strewe sal wees. Bid dat dié eenheid in jul huwelik julle sal versterk en saamsnoer.

Week 5: Opofferende liefde
Delf dieper: 1 Johannes 4:7-21.

Ds Karel Steyn sê: Hier word liefde vir ons verduidelik: Ons kan net liefde ken en gee omdat  God ons leer wat liefde is. Hierdie liefde is die liefde wat ons in die eerste plek teenoor ons huweliksmaats moet bewys. ’n Deel van hierdie liefde is vergifnis (kyk na verse 10 en 17). Om mekaar te kan vergewe, kom nie vanself nie, want om te vergewe beteken dat jy erken dat jy nie die reg het om iets teen iemand te hou nie en dat jy God vertrou om reg te spreek.
Bid vir: God se opofferende liefde as die volmaakte voorbeeld van hoe julle mekaar ook lief moet hê. Bid dat julle daagliks in verwondering sal staan oor jul oneindige liefde vir mekaar.

Week 6: Verwonder julle opnuut aan mekaar!
Delf dieper: Hooglied 1:8 – 2:7.

Ds Karel Steyn sê: Hooglied is dalk een van die boeke in die Bybel wat ons die minste lees. Tog is hierdie boek ’n lofprysing van die seksualiteit wat daar tussen ’n man en vrou bestaan, en dit is ’n gebied in ons huwelike waar ons ’n wonder kan bewerk! Seksualiteit is iets besonders wat God aan ’n man en ’n vrou gegee het om te geniet, en ons moet daarteen waak dat ons nie die bewondering vir ons eggenote se liggame verloor nie.
Bid vir: ’n Voortdurende strewe in jul huwelik om doelbewus en doelgerig goed te wees vir mekaar en op alle gebiede van julle verhouding op mekaar te fokus.

Week 7: Oorwin die kwaad met die goeie
Delf dieper: Romeine 12:9-21.

Ds Karel Steyn sê: Hierdie gedeelte gee vir ons praktiese raad oor hoe ons aan die wonder van eensgesindheid kan werk (vers 16). Beplan ’n bietjie hoe jy met ’n volgende geleentheid die kwaad kan oorwin deur die goeie vir jou huweliksmaat te doen. Of, hoe volhard jy saam met jou huweliksmaat en op jou eie in gebed vir julle huwelik? Raak prakties! Werk saam aan die wonderwerk van eensgesindheid en die goeie wat God in julle huwelik bewerkstellig.
Bid vir: Harte wat nooit sal verhard nie, maar dat die kwaad altyd in jul huwelik oorwin sal word deur die goeie. Bid vir goedgesindheid, toewyding en hoop tussen julle.

Week 8: Getuig van ’n Geesvervulde huwelik
Delf dieper: Rut 3:1-18.

Ds Karel Steyn sê: Die verhaal van Rut gee vir ons raad oor hoe ons ons huwelike moet benader – ons moet in volle vertroue op die Here in ons huwelike optree en lewe volgens die Here se wil. Juis dan beleef ons hoe God wonderwerke in ons huwelike doen. Juis dan sal die Heilige Gees ons oë oopmaak om te sien waar en hoe God in ons huwelike beweeg.
Bid vir: ’n Huwelik wat spreek van God se genade en God se wonderwerke. Bid vir dapperheid en deursettingsvermoë om die wonderwerke te lééf wat Hy in julle geplaas het.

Wonderwerke – klein en groot – is rondom julle. Stel julle in om daarvoor te soek, maar veral ook om dit raak te sien. Die verbintenis tussen twee uiteenlopende mense in ’n huwelik is nie altyd so eenvoudig nie, maar werk daaraan om deur julle geloof en onwrikbare vasklou aan God die beste in jou maat na vore te bring. Deur die genade van God kan enigiets vir julle moontlik wees.

 

Deur Lize Groenewald
Ds Karel Steyn is ’n leraar by die Gereformeerde Kerk Vredenburg/Saldanha.