’n Mens hoor dikwels die volgende rede vir egskeiding: Ons het mekaar net ontgroei . . . maar hoe gebeur dit? Is dit moontlik? En is egskeiding waarlik die uitweg?

Promosie

Dit gebeur so dikwels dat ’n paartjie baie goed oor die weg kom en wonderlike maats is vir baie jare lank. Dan kom hulle mettertyd agter hulle het baie geleidelik, maar baie beslis, heeltemal uitmekaar uitgedryf. “Ons leef soos vreemdelinge saam in dieselfde huis.” “Ons is net beleefd teenoor mekaar, maar het eintlik baie min om vir mekaar te sê.” “Ons is eintlik net bymekaar ter wille van die kinders.” “Aan die begin kon ons oor so baie dinge gesels, ons was beste vriende, maar nou verstaan ons nie wat aangaan nie. Ons het niks meer in gemeen nie!”

’n Mens kan dit vergelyk met twee mense wat elkeen hul eie lewensbootjie roei, langs mekaar in die groot rivier van die lewe (vol stroomversnellings, moontlike afdraaistroompies, potensiaal vir elke bootjie om swak plekke in te hê . . .).

Hoe kan ’n mens hierdie tendens sien kom en hoe kan ’n mens dit voorkom? Is skei die enigste antwoord?

Promosie

’n Paar waarhede om oor te dink

 • In ’n gesonde verhouding is mense interafhanklik van mekaar, eerder as dat een afhanklik is van die ander. Dit behels gesonde interaksie, die deel van verantwoordelikhede, die gesonde gun van elkeen se individualiteit en ruimte. Twee bootjies, maar hulle reis langs mekaar en die roeiers kan gereeld oogkontak maak, mekaar aanmoedig en selfs soms mekaar tydelik help roei, maar een roeier kan nooit permanent ’n ander se boot namens hom of haar roei nie – dan sal hulle in die moeilikheid kom. Elkeen kan ook nie op sy eie afdraaistroompie gaan en hoop hulle kom weer eendag naby mekaar uit nie.
 • Dit beteken ook dat elke individu kan konnekteer met die ander, maar elkeen het ook sy of haar duidelike grense waarbinne hulle individuele denke en eienskappe kan ontwikkel en waarbinne elkeen sy eie verantwoordelikhede het en hanteer.
 • Mense se heel grootste behoefte in ’n verhouding van betekenis is ’n werklike, outentieke konneksie met die ander persoon. Dit beteken die individue is nie net beleefd teenoor mekaar nie, hulle maak nie net op ’n oppervlakkige vlak kontak met mekaar nie – hulle is ongenaakbaar eerlik met hulleself en met hul maats.
 • Hierdie behoefte aan konneksie is inherent van die mens sedert geboorte! ’n Mens-baba moet kan konnekteer met die belangrike mense in sy lewe – anders sal hy nie oorleef nie. Ons leer as babas al hoe om te konnekteer, wat ons behoeftes is wat konneksie betref en hoe belangrike mense reageer op die maniere waarop ons vir konneksie vra.

’n Paar stukkies gereedskap om aan te wend as jy ervaar julle dryf uitmekaar

 • Vind elkeen op sy of haar eie weer uit wie is elke individu nou weer – waarvan hou ek, wat is my drome nou? Het my uitkyk oor enige iets verander? Wat wil ek nog graag bereik? Wat kom ek agter laat my lewendig voel? Waarvan wil ek meer in my lewe hê? Wat of wie inspireer my?
 • Neem tyd alleen (elkeen op sy of haar eie) om neer te skryf wat jy steeds van die ander een waardeer – fokus op die goeie dinge van jou maat – klein en groot eienskappe (soos fisiek, wie hulle is en wat hulle doen).
 • Neem tyd alleen, elkeen op sy of haar eie, om neer te skryf wat jy agterkom oor jouself in die verhouding – wanneer voel ek gekonnekteer met my maat (asof hy of sy my regtig verstaan en regtig na my luister en my na waarde ag)? Wat laat my geliefd en veilig voel? Wat sal my weer meer gekonnekteer laat voel? Wat sal my weer meer geliefd en veilig laat voel? Met ander woorde: Wat sal my laat voel my maat roei weer langs my – ek kan hom of haar weer sien en hoor aanmoedig terwyl ek my eie lewensbootjie roei.
 • Hou ’n bietjie stil met jul bootjies op die kant van die rivier van tyd tot tyd – net vir ’n rukkie. Staan stil, spandeer gehaltetyd saam met mekaar, maak oogkontak, praat uit jou hart uit en luister met jou hele hart en met belangstelling. Luister sonder om te analiseer, veroordeel, misverstande te probeer uitskakel – luister net, wees net jou maat se getuie, sien jou maat raak, hoor sy of haar realiteite – sonder om jouself daarin te projekteer.
 • Deel die dinge wat jy oor jouself (soos hierbo aanbeveel) ontdek.
 • Moedig mekaar aan om dinge met mekaar te deel wat julle dalk nie weet van mekaar nie – klein en groot brokkies inligting.
 • Wys vir mekaar waardering.
 • Leer (weer as jy voorheen het) jou maat se liefdestaal praat. Vind by jou maat uit of hy/sy wel geliefd voel deur die maniere waarop jy liefde probeer wys.

As julle op ’n plek is waar julle mekaar se bootjies erg saboteer (afbreek met woorde of dade), moenie huiwer om professionele hulp te kry voordat julle te ver in verskillende stroompies afgedraai het en met jul rûe na mekaar toe, weg van mekaar af, roei nie. Dit kan baie vinnig lei tot ’n groot dilemma in jul verhouding, maar dit is beslis voorkombaar.

 

Deur Wilmé Steenekamp