Ons soek almal harmonie in ons verhoudings. Hetsy met jou huweliksmaat, jou kinders, jou familielede of jou vriende.  Om harmonie te bekom is egter nie so maklik soos om ‘n pilletjie te drink of ‘n paar stappe te volg nie.

Volgens Paulus is die kuur: VOLG Jesus se voorbeeld. In enige konflik moet ek na my eie verhouding met Christus kyk en myself die vraag afvra of my optrede deur Sy liefde gemotiveer word?

In Fillipense 2:1 sê Paulus: “As julle Christenskap vir julle enigiets beteken; as julle liefde vir mekaar julle deur moeilike tye gedra het; as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewe gemaak het; as julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar om te gee, wil ek julle ‘n groot guns vra …”.  Met ander woorde, volgens Paulus is die grootste dryfveer om ons aan te moedig om harmonie na te streef, Christus se groot liefde.

Die woordjie “as” is waarskynlik nie deel van die oorspronklike teks van Fillipense 2 nie.  Die woordjie “as” skep die indruk van twyfel of onsekerheid. Dalk sou dit beter wees om hierdie woordjie te vertaal met “omdat”.  So sou die teks klink as ons dit parafraseer “Omdat julle Christenskap vir julle enigiets beteken, omdat julle liefde julle deur moeilike tye dra; omdat die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewe gemaak het; omdat julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja; om vir mekaar om te gee, wil ek julle ‘n groot guns vra …”.

Promosie

Kan jy sien dat hierdie “omdat” ons ‘n rede gee om harmonie na te streef?

Só gestel is dit ‘n teks wat ons aanspoor en aanmoedig om harmonie op te soek, om die bril elke dag aan te sit en te kyk waar jy die geleentheid kry om harmonie te bevorder, want jy weet hoe dit voel om harmonie as geskenk van Christus te kry. Jy kan deur hierdie woorde van Paulus ook die teenkant indink van hoe ‘n lewe sonder harmonie is. Hoe moeilik dit sou wees as liefde ons nie deur moeilike tye dra nie, as ons nie kon staatmaak op wat jy weet die ander vir jou voel nie, om nie iemand se omgee te beleef nie.

Enige verhoudings-konflik kan ‘n bron van groot moedeloosheid wees. Soms voel dit of jou kosbare energie verlore gaan wanneer harmonie net buite jou bereik bly. In sulke tye moet ons die aanmoediging wat Christus gee, juis aangryp om te leef soos Hy leef.

Verhoudings is die ruimte waar ons meer van God en meer van Christus leer ken. En dus, as ons eenheid en harmonie nastreef kan ons te wagte wees dat die eerste plek waar ons dit kan beoefen, in ons onmiddellike verhoudings gaan wees. Dit help nie ek het harmonie met my buurvrou wat onder in die straat woon, maar my man met wie ek elke dag ‘n bed en tafel mee deel, beleef my as heeltyd op die oorlogspad nie.

Hoe streef ek harmonie na? Deur eerstens te kyk na my verhouding met Christus en myself af te vra: “Is ek gedryf, gemotiveer deur Sy groot liefde?”.

Dit is belangrik dat ons dan ook Fillipense 2:2-5a lees, waar Paulus, nadat hy ons bewus gemaak het van wat dit beteken om ‘n gelowige te wees, nou die sak patats voor ons neerlê met sy praktiese raad in die soeke na harmonie:

“Moenie gedurig met mekaar stry en baklei nie. Konsentreer liewer op die dinge waaroor julle saamstem.  Wees lojaal teenoor mekaar. Voel saam, streef saam, doen saam. As julle dit doen, sal julle my regtig baie bly maak.  Moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste sodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Julle moet Christus se voorbeeld volg.”

As hierdie nou ooit vir jou “raad” was van hoe harmonie bewaar kan word, dan is dit oom Paulus wat dit hier kom bied. “Voel sáám, streef sáám, doen sáám”.

Artikel deur Natalia Strydom

  • Natalia Strydom is voltydse leraar by NG Alberton-Suid. Sy het ook haar eie onderneming genaamd We Promise Wedding Ceremonies en het deeltyds haar eie beradingspraktyk. Sy is al 8 jaar voltyds in die bediening en het onlangs haar tweede Meestersgraad in Teologie voltooi. Sy is al ses jaar getroud met Reuben en is ma van drie dogters.

***

MARRIAGE CAPSULE METHOD: 7 STAPPE TOT ‘N HUWELIK WAT HOU! INTIEM SE BESTE PRODUK OOIT! Kliek hier!