Die Collins verklarende Woordeboek sê: “Unity is ‘a state of being one’, undividedness’ en verder beskryf dit dit as volg: “the arrangement of the elements in a work of art in accordance with a single design and purpose.”

Promosie

Vir eenheid om plaas te vind moet daar totale oorgawe wees. Jy kom tot die besef dat wat ek altyd as my eie gesien en self toegeëin het, moet met iemand anders gedeel word.

Dit is hier waar ek die definisie oor die skildery dalk net ‘n bietjie verder wil uitpak:

Indien ons eenheid kan vergelyk met ‘n skildery, dan is ek en my maat die verskillende kleure en vorme wat die Meersterskilder gebruik om hierdie kunswerk te skep. Een wat Hy in gedagte het vir ons twee. Derhalwe begin die navolging en die eenheid by Hom en hoe Hy dit sien. Dit begin dus nie in ons gedagtes of hoe ons daaroor dink en dit sien nie. Die rede hoekom dit daar moet begin is omdat ons moet besef dat eenheid begin by die sterf aan myself en my eie gedagtes wat ek wil hê.

Promosie

Die kleure en die vorme vertel nie vir die kunstenaar hoe om hulle aan te wend en wat die beste vir hulle sal wees nie. Die kleure en die vorms word deur die kunstenaar daar gesit soos wat Hy goeddink en die rede is omdat Hy die groter prentjie in gedagte het.

Ons moet besef dat ons nie die kunstenaar is nie, maar net die verf en die vorme wat hierdie kunswerk vorm.

Leer dus om toe te gee en onderdanig te wees aan dit wat die Kunstenaar se insig en vaardigheid is.

Hoe doen ek dit? Jy moet jouself leer ken en weet wie jy as person is. Binne dit sal jy bewus word van jou doel asook die rede vir jou bestaan en hoe jy in die kunswerk inpas.

Jy moet besef dat jy ‘n storie het en dat daardie storie deur jou uitgeleef moet word. Moet nie jou maat die verantwoordelikhied van daardie storie gee nie. Jy kan jou maat vra om te help en in die soeke sal jy by die werklikheid uitkom van wie jy is. Moet nie rebeller nie, rebellie sal daartoe lei dat die doel van die kunswerk nie bereik word nie.

As ek nie my maat se andersheid aanvaar nie, sal ek hom of haar wil verander om by my storie in te pas, met die hoof doel om eintlik vir my te help om my eie storie en onsekerheid oor wie ek is uit te sorteer. Daar is so baie paartjies wat hier diep ongelukkig is, omdat hulle die ervaring het dat hulle nie goed genoeg is nie, want hulle maat wys hulle die hele tyd daarop.

Eenheid lê nie daarin om jou maat se foute uit te wys nie, probeer dit verstaan en laat die Meesterskilder toe om die uniekhede te meng en so nuwe kleure en dimensiese te skep. Dit verhoog die waarde van die kunswerk. Aanvaar jou maat. As mense voel dat hulle nie waarde het nie en dat hulle uniekheid nie verstaan word nie, voel hulle asof hulle werlikheid vermoor word.

Indien jy jou maat wil verander en dink dat jy so eenheid bewerkstellig, dan sal jy besef dat jy eintlik geen dimensie of andersheid in jou huweliksverhouding het nie en dat jy nou net eendersheid wil ingebring.

Aanvaar jou maat soos wat hy of sy is en sien hoe julle eenheid groei.

Artikel deur Kobus en Linda Pauw
Verhoudingskonsultante en -Afrigters
www.connectionimpact.co.za