Trek jou klere uit voor jou maat wakker word en gaan lê styf teen hom/haar. Die geheim hier is om julle drange te beteuel en julle in te hou tot later.