“Ons gaan trou en is verward oor ons finansies. Van die mense wat ons ken, raai ons aan om ’n gesamentlike rekening te hê en ander vriende voel weer dat ’n mens jou finansies afsonderlik moet hou. Moet ons al ons eiers in een mandjie gooi?”

Promosie

Daar is twee menings hieroor. Aan die een kant word geglo dat finansies afsonderlik gehou moet word omdat dit help om argumente oor verskillende style in spandering te voorkom. Aan die ander kant word gevoel dat gesamentlike rekeninge spanwerk bevorder. “Die huwelik is die samevoeging van twee lewens, maar dit is nie die aflos van jou eie identiteit nie en beslis nie die aflos van voorhuwelikse geldgewoontes en mind-sets nie,” meen Kelly Long, ’n gesertifiseerde finansiële beplanner.

Daarteenoor meen Holly Johnson, mede-stigter en outeur van die Club Thrifty persoonlike-finansies blog, dat ’n getroude paar hulself toewy daaraan om saam te slaag of te misluk. Om bates en laste saam te voeg, help ’n paartjie om hul gesamentlike doelwitte te bereik, verby hul persoonlike behoeftes te kyk en sodoende te besluit wat goed is vir die “span”. Sy meen paartjies wat gesamentlike rekeninge het, leer om te compromise sodat hulle kan saamstem oor kwessies soos begroting, besteding op vermaak en ’n aftreefonds.

As ’n middeweg kan julle moontlik besluit op ’n gedeelde rekening waaruit huishoudelike kostes betaal word. Só kry elkeen ’n sekere bedrag waaroor hulle steeds ten volle beheer uitoefen, en met dié mate van finansiële onafhanklikheid kan hulle geldrusies voorkom (online.wsj.com).

Promosie

Herbst & Associates Blue Star, ’n finansiële-adviesmaatskappy, sê: “Selfs al besluit julle op afsonderlike rekeninge, behoort julle steeds gedeelde finansiële doelwitte en prioriteite te hê waaroor julle saamstem omdat dit vir julle albei finansiële implikasies inhou. Onthou egter dat krediet liefs afsonderlik gehou moet word.

“Hou in gedagte dat ’n gedeelde rekening gevries sal word as een maat sterf, wat die ander persoon in die duister kan hou. Wanneer julle ’n gedeelde bate het waartoe beide partye bydra, maak seker die gedeelde eienaarskap is op skrif. Dit is veral belangrik by saambly-verhoudings waar maats nie wettiglik getroud is nie. Min mense besef dat romantiese maats nie outomaties regte het wanneer dit kom by erfgeld nie, selfs al het hulle vir jare lank saam gewoon.”

Gesels met ’n finansiële raadgewer oor hoe om julle finansies só te struktureer dat dit ’n wen-situasie vir jul nuwe huwelik is.

 

Deur Annelize Steyn