Het jy ooit gedink hoe jou kinders die nuwe huwelik beleef?

Soveel konflik in ’n hersaamgestelde gesin hou direk verband met die kinders. Dit maak die atmosfeer in die huis ondraaglik, en jy is te bang om enige iets te sê, want dan bars die bom weer.

Eers nadat ek self ’n groot gemors van my nuwe rol as stiefma gemaak het, het ek geleer waardeur die kinders regtig gaan wanneer die volwassenes besluit om weer ’n kans op ’n tweede huwelik te waag en waarom sommige kinders so moeilik aanpas.

Ek was gekonfronteer met die realiteit dat die kinders groot verlies deur die egskeiding beleef het en afhangend van hul ouderdom, nie die volwassenheid of vermoë gehad het om die verlies te verwerk en te hanteer nie. Hierdie waarheid is vir die meeste volwassenes moeilik om te erken, bloot omdat hulle verteer word deur hul eie seer en verlies wanneer die eerste huwelik eindig. Dit is menslike natuur om ons eie wonde meer as iemand anders s’n raak te sien. Kinders benodig meer tyd en soms hulp om hul verliese te verwerk.

Promosie

Voorbeelde van verliese wat sommige kinders beleef:

 1. Beheer oor hul lewens.
 2. Kontak met ouer en grootouers.
 3. Verlies aan roetine en tradisies.
 4. Verandering van woning en die konstante beweging met bagasie van een ouer na die ander.
 5. ’n Nuwe stiefouer waarvoor hulle nie gevra het nie en saam met dit nog verandering wat meer onsekerheid bring.
 6. Die dood van die droom van biologiese ouerlike versoening.
 7. Verlies aan rol en plek in gesin wanneer nuwe stiefsussies of -boeties bykom as gevolg van die verandering in die geboorte-volgorde.
 8. Veranderinge in reëls en verwagtinge van ouers en stiefouers.

Hoe hanteer sommige kinders die hersaamgestelde gesin?

Hulle voel bedreig deur die stiefouer en -sussies of -boeties omdat dit die ouer-kind-band ontwrig, wat lei tot onsekerheid. Hierdie onsekerheid bring hartseer, wat dikwels deur die stiefouers as aggressiewe reaksies ervaar word. Ons moet onthou dat vrees as gevolg van ’n verlies kan ontwikkel, wat dan woede tot gevolg kan hê.

Watter reaksies kan jy van sommige kinders ervaar?

Hulle stoot die stiefouer weg en blok hul betrokkenheid by die gesin. Soms word die kinders as jaloers en manipulerend beskryf. Alhoewel dit dalk van buite af so kan lyk, is die ware emosies wat die kinders ervaar verlies en hartseer. As gevolg van al die verlies wat hulle in die verlede ervaar het, maak dit hulle bang vir meer seerkry. Sommige kinders kan dan emosionele mure bou om die stiefouer of -kinders uit te sluit.

Wat kan stiefouers doen om hierdie oorgangsfase beter te hanteer?

 1. Neem in ag dat dit gemiddeld vyf tot sewe jaar neem vir ’n hersaamgestelde gesin om “normaal” te funksioneer.
 2. Respekteer die sterk band tussen die kind en biologiese ouer, en gun hulle eksklusiewe tyd saam.
 3. Aan die begin is die stiefouer se rol om ’n verhouding met die kinders te bou en om dus nie uit ’n posisie van outoriteit te funksioneer nie.
 4. Die biologiese ouer is verantwoordelik vir die dissipline van sy of haar kinders totdat daar ’n sterker band tussen die stiefouer en stiefkind is.
 5. Bring enige veranderinge stadig aan ─ onthou, hoe meer veranderinge plaasvind, hoe meer verlies ervaar die kinders.
 6. Onthou, die verhouding tussen die stiefouer en die stiefkind ontwikkel teen die kinders se tempo. Moenie die verhouding forseer nie.
 7. Onthou, elke gesin se situasie is anders en daar is nie ’n wenresep wat vir almal gaan werk nie.

Stiefgroete

Re-Mind Coaching

RE-MIND COACHING | LEAVE NO-ONE UNTURNED!

Vir meer inligting:

ELSJE DU PLESSIS-BASSON (Registered life coach, NLP practitioner)

072 763 2485

info@remindcoaching.co.za
www.remindcoaching.co.za