Dikwels wonder ’n mens wat die antwoord op die geluk van ’n huwelik kan wees. Wat is dit wat daar moet wees om die sukses van ’n huwelik te verseker? Indien ’n mens navorsing hieroor gaan doen, sal jy baie verskillende punte en raad kry. Dit is baie keer ook oorweldigend en paartjies kan nie alles onthou nie.

Uit al die navorsing dink ek egter daar is spesifiek drie dinge wat elke huwelik moet hê, want as dit nie daar is nie, dan maak dit die implimentering van die res, van wat sal werk, net soveel moeiliker.

Die eerste is GEKOSE LIEFDE.

Ons word in die media en die wêreld vertel dat die liefde altyd daar moet wees en as dit nie daar is nie, dan is daar ’n probleem.

Die waarheid is egter dat die liefde in die begin altyd iets is wat die paartjie na mekaar toe aantrek, maar dan raak hulle gewoond aan mekaar en begin die gevoel van verliefdheid ook al minder raak. Die gevolg hiervan is dat die paartjie voel dat hulle liefde vir mekaar verminder en dat daar nou ook fout is met hulle huwelik.

As paartjies egter so ’n bietjie meer tyd daaraan spandeer om hulle verhouding te evalueer, sal hulle baie gou agterkom dat hulle as paartjie maar net in ’n ander fase van hul verhouding inbeweeg het. Hulle is gewoond aan mekaar, en die lewe, werk, familie ensovoorts eis sy tol.

Dus word daar nou van die paartjie verwag om mekaar weer te kies. (Eintlik word daar van hulle verwag om mekaar elke dag te kies.) Die keuse is ook nie net vir die ander een nie, maar ook ’n keuse om in liefde teenoor die ander een op te tree. Die beste sal wees as die paartjie hulle liefde vir mekaar op praktiese maniere kan wys, soos wat dit vir hulle onderskeidelik sin maak.

Hier kan dan spesifiek verwys word na die liefdestale. Vind uit wat jou maat se liefdestaal is, en kies om hom of haar op ’n daaglikse basis lief te hê op die manier wat vir hom of haar sin maak. As paartjies dit vir mekaar doen, is hulle ook besig om hulle eie selfsugtige uitkyke en begeertes op te offer vir die geluk en liefde van hulle maats.

Wees bewus daarvan dat liefde gekies moet word, veral in die fase van die lewe waar ’n paartjie nie noodwendig so direk op mekaar gefokus is nie.

Wat hierdie aspek só moeilik maak, is as die paartjie nie noodwendig op die beste emosionele plek is nie en dinge ’n bietjie moeilik gaan – dan is hierdie keuse nie die maklikste om te maak nie. Daarom stel ek voor dat hierdie keuse alreeds in die goeie tye uitgeoefen moet word, en dan sal die keuse soveel makliker wees as die moeilike tye kom.

Die tweede is RESPEK.

Dit is nogal interessant om jong paartjies dop te hou – dié paartjies wat op die punt staan om te trou of selfs paartjies wat nog kort getroud is. Dit is asof hulle mekaar die hele tyd in ag neem en mekaar se realiteite en wêrelde wil verstaan en daarvoor wil ruimte skep. Hierdie aksie noem ons wedersydse respek.

Respek het daarmee te doen dat paartjies besef dat hulle maats ander realiteite en werklikhede het as wat hulle self het. Om dan vir hierdie werklikhede ruimte te skep, sê vir hulle maats dat hulle waarde het en waarde toevoeg. Respek het tot gevolg dat paartjies mekaar hoor en ook mekaar probeer akkommodeer.

Elke mens het sy eie verwagtings, uitkyke en belewenisse. As hierdie uniekheid van ’n persoon nie raakgesien word of met respek hanteer word nie, sal ’n persoon hom- of haarself beskerm en nie maklik die ander persoon in sy of haar wêreld toelaat nie.

Die probleem met die huwelik is dat paartjies in die begin moeite doen om mekaar se wêrelde te besoek, en die andersheid daarvan trek die paartjie na mekaar toe aan soos magnete. Ons kan selfs die andersheid vergelyk met misterie, omdat die ander een se wêreld net so anders is as jou eie. Dit is lekker om dit te ontdek en dit dra ook by tot die verliefdheid wat tussen die paartjie ontwikkel.

Wanneer ’n paartjie egter al ’n rukkie getroud is en nie bewustelik hulle maats se werklikhede en wêrelde beskerm en ruimte daarvoor skep nie, sal hulle baie gou in ’n dans verval waar alles maar eintlik net oor jou eie wêreld gaan. Die filters verdwyn en paartjies begin dinge vir mekaar sê wat hulle nie in die begin sou doen nie. Woorde en dade word ’n deel van die paartjie wat nooit teruggetrek kan word nie, en wat baie seer en verwyte kan bring.

In plaas daarvan om die hele tyd mekaar se verskille te onthou en ook te onthou dat dit juis die verskille was wat die misterie gebring het, begin hulle mekaar verander na hulle eie werklikhede toe. Dit is hier waar disrespek inkom, en disrespek lei tot verwydering en diskonneksie. Die kommunikasiekanale raak verstop en onveiligheid tree in die paartjie se spasie in.

Indien ’n paartjie egter die hele tyd bewustelik daarop gefokus is om mekaar se persoon, tyd en ruimte te respekteer, sal hierdie ervaring van disrespek nie deel vorm van die paartjie nie.

Die derde is POSITIWITEIT.

Wanneer ’n paartjie se filters nie meer op is nie en hulle redelik gewoond geraak het aan mekaar, verdwyn die waardering en komplimente ook baie gou. Wat wel bly, is die kritiek en negatiwiteit wat so maklik deurgegee word.

Indien iets positiefs gedoen word deur so ’n paartjie, word nie vir ’n rukkie stilgestaan en regtig tyd saam gespandeer sodat die een wat gedien is vir ander een wat gedien het, kan verduidelik presies wat ervaar is toe die positiewe daad deel geword het van die paartjie nie. “Dankie” is gewoonlik al wat gesê word en dan ook sommer so in die verbygaan. Daar word nie seker gemaak dat hierdie “dankie” gehoor is nie.

Indien iets negatiefs egter gebeur, sal tyd uitgesit word en baie seker gemaak word dat die negatiewe ervaring verstaan word. Dit sal baie keer sommer in die daaropvolgende gesprekke opkom. Hierdie ophaal en uitgrawe van ou koeie gebeur nie met positiwiteit nie. Paartjies herinner mekaar nie baie aan die positiewe nie, maar die negatiewe is sommer naby as skietgoed nodig is.

Die geleerdes sê dat vir elke negatiewe ding wat gesê of gedoen word deur ’n paartjie, moet daardie paartjie sewe positiewe dinge doen of sê om die uitwerking van die negatiewe ding te balanseer – dus eintlik agt dinge om die uitwerking te kanselleer.

Negatiwiteit het ’n ontsettende sterk krag en moenie onderskat word by ’n paartjie nie. Dit raak ook die eerste twee punte direk aan. As daar negatiwiteit is, verloor paartjies respek vir mekaar en dit raak al moeiliker om dan die liefde te kies.

Fokus as paartjie net een keer per dag op wat mooi en goed is, en noem dit vir mekaar. Maak seker dat hierdie positiewe ervarings gehoor en verstaan word. Vra as paartjie mekaar uit oor só ’n ervaring, dinge soos: “Hoekom is dit só spesiaal vir jou?” en “Watter emosie het my positiewe optrede by jou losgemaak?”

Wanneer paartjies meer op positiwiteit fokus, sal al meer hoop ook in hulle wakker word – hoop om te besef dat hulle sterker is as die omstandighede en dat hulle saam baie meer kan bereik as wat hulle enigsins op hulle eie sou kon regkry.

Besluit as paartjie om hierdie drie dinge elke dag in julle verhouding in te bring, mekaar daarop te wys en mekaar daaraan te herinner, en sien hoe sterk die verhouding kan word.

Artikel deur Kobus Pauw

Kobus en Linda Pauw
Verhoudingskonsultante en -Afrigters
www.connectionimpact.co.za