Baie dankie vir wonderlike artikels. Dit het ons opnuut geleer om elke dag mekaar te waardeer en ‘n Christelike verhouding te hê. Dit leer ons om nooit mekaar vanselfsprekend te neem nie en elke dag te werk aan die huwelik. Dankie weereens.