Intiem is Tops. Mens leer verskriklik baie hier uit. Hou aan met die goeie werk. God se seeninge is met almal vandag.