SA Huweliksweek is ’n veldtog wat fokus op die huwelik as ’n heilige instelling deur:

  1. Toe te sien dat dié instelling in sy eer herstel word as ’n ewige belofte,
  2. Paartjies tot aksie te motiveer, met die wete dat ’n gesonde huwelik innerlike vervulling bring en die vermoë het om uit te kring na die volgende geslag.
  3. Suid-Afrikaanse pare te inspireer om op te staan vir huwelike en dit te beskerm met toerusting soos geloof, kennis, deursettingsvermoë en gesindheid.
  4. Die land bewus te maak van die psigologiese rol wat huwelike speel in die welstand van ons samelewing en die voorkoming van gebroke kinders en gevolglik misdaad.
  5. Die egskeidingsyfer onder die land se aandag te bring as ’n nasionale probleem wat dringend aangespreek moet word.
  6. Die noodsaaklikheid te beklemtoon vir paartjies om verantwoordelikheid te neem vir hul eie huwelike en pro-aktief op te tree teen egskeiding.
  7. Die idee te versterk dat die huwelik ’n sleutel is tot vryheid, emosionele rykdom, sekuriteit, ’n gesonde ekonomie, die verwesenliking van potensiaal en ’n jeug met toekomsvisie.

Visie
Om paartjies te inspireer en motiveer om op die welstand van hul huwelike te fokus en sodoende ’n heel gesin en gevolglik ’n gesonde samelewing te vestig.

Ons visie in ander woorde:
When there is love in a marriage, there is harmony in the home; when there is harmony in the home, there is contentment in the community; when there is contentment in the community, there is prosperity in the nation; when there is prosperity in the nation, there is peace in the world. – Chinese gesegde

Missie
Om paartjies toe te rus met die nodige visie, kennis, inspirasie en motivering om sterk en gelukkige huwelike te bou

INTIEM is Suid-Afrika se nommer een huwelikstydskrif en daarom ook die ideale platform vanwaar die boodskap van SA Huweliksweek verkondig kan word. INTIEM streef na die bou van sterk Suid-Afrikaanse huwelike. SA Huweliksweek is ‘n inisiatief deur die stigters van INTIEM en vorm deel van die internasionale veldtog Marriage Week International. Ons doen ‘n beroep op elke Suid-Afrikaanse paartjie om die  inligting en gereedskap tot hul beskikking in te span en gedurende SA Huweliksweek werklik te fokus op die noodsaaklikheid van ‘n gesonde huwelik. INTIEM dien as ‘n toeganklike hulpbron vir dié doel.