Vóór die huwelik het jy dalk goed oor die weg gekom met jou toekomstige stiefkinders, en jou eie dogter was baie gemaklik met jou verloofde, maar direk na die troue ontaard almal in vreemde wesens wat jy glad nie herken nie. Jou eie kind ignoreer haar stiefpa wanneer sy in die vertrek instap en op naweke wanneer jou stiefkinders kom kuier, voel jy soos die buitestaander wat net wil weghardloop.

Ek het my eie drome gehad vir hoe ons nuwe gesin sou funksioneer, hoe ons Kersfees sou deurbring en waarheen ons met vakansie sou gaan. Ongelukkig het niks my op die dinamika van ‘n stiefgesin voorberei nie.

Ons vergeet dat alle stiefgesinne gebore word uit die verlies van ‘n vorige verhouding. Dus is daar al in die verlede ‘n verlies ervaar. Die kinders het reeds hul droom verloor om saam met hul biologiese ouers  in een huis groot te word en nou kom daar saam met die nuwe huwelik weer veranderinge soos dissipline, kommunikasie en hoe tyd saam met hul biologiese ouer verdeel sal word. Hoe meer veranderinge daar plaasvind, hoe meer ervaar kinders die verlies.

Hier is net ‘n paar van die verwagtinge wat ek gehad het:

Promosie
 • My maat sal my beskerm, bystaan en my sy top prioriteit maak.
 • Die kinders sal my aanvaar en liefhê.
 • Die kinders sal in ons vreugde deel en bly wees oor die nuwe huwelik, soos ons is.
 • My man sal ‘n nuwe pa wees vir my dogter wie se biologiese pa glad nie betrokke is nie.
 • Die kinders sal vinnig en maklik aanpas.
 • Uit met die ou tradisies en roetines en in met die nuwe.

Dit is menslike natuur om drome vir jou toekoms te hê, en dit bring verwagtinge. Ons neem aan, of dit nou ‘n eerste huwelik of hertrou is, dat liefde alles sal oorwin, maar omdat liefde en romanse ons tydelik blind maak, word verwagtinge dikwels gevul met onrealistiese verwagtinge vir hoe die nuwe gesinslewe sal voortgaan. As jy onrealistiese verwagtinge toelaat om jou te dryf om jou gesin bymekaar te bring, is jy in vir ‘n groot ontnugtering en baie teleurstellings vir almal in die gesin.

Ek het op die harde manier geleer hoe onrealisties my verwagtinge was en moes my “idee” van die familie laat gaan en leer om te aanvaar “wat dit nou is”. Dit is van kardinale belang vir jou en al die gesinslede se emosionele welstand en toewyding. Stief gesinne se lewe is vol vreemde dinge wat nie noodwendig voldoen aan die verwagtinge wat ons geskep het nie.

Ons hoop almal vir die beste in die lewe en neem aan dat liefde ‘n manier sal vind. Om jou gesin se unieke uitdagings en geleenthede as ‘n stiefgesin te aanvaar, is ‘n geweldige eerste stap om kreatiewe oplossings vir jou situasie te vind,  soos hoe om te maak met tradisies wat vir jou maat en kinders van belang is. Om ‘n balans te vind maar om te weier om dit te erken, blok jou vermoë om te leer en te groei op hierdie nuwe reis. Onthou, niemand kan voorspel hoe lank dit jou gesin gaan neem om as ‘n gesin te funksioneer nie. Dit neem gemiddeld vyf tot sewe jaar, afhangend van die ouderdom en dinamika van die gesin.

Hier is slegs ‘n paar basiese veranderinge wat dit vir almal in die gesin makliker kan maak:

 • Gee die biologiese ouer genoeg tyd saam met sy/haar kinders.
 • Bespreek watter tradisies en roetines gehou word.
 • Verstaan dat die verhouding tussen die stiefouer en stiefkind nie gedwing kan word nie. Die stiefouer kan aan die begin fokus om ‘n vertrouensverhouding te bou en die kind te leer ken.
 • Die biologiese ouer is verantwoordelik vir dissipline van sy/haar kinders.
 • Verstaan dat stiefkinders makliker met hul ouer kan gesels, want dit is waar hulle gemaklik voel.

Geen stiefgesin is dieselfde nie en hulle sal nooit soos ‘n biologiese gesin funksioneer nie. Moenie te hard op jouself wees nie – aanvaar wat jy nou het en vier elke klein oorwinning.

NS: Daar was heelwat mense wat gevra het of ons nog getroud is en deur die Here se genade kan ek getuig dat ons steeds getroud is en daagliks saam leer en groei.

Stief groete

Re-Mind Coaching

RE-MIND COACHING | LEAVE NO-ONE UNTURNED!

Vir meer info:
ELSJE DU PLESSIS-BASSON (Registered life coach, NLP practitioner)
072 763 2485
info@remindcoaching.co.za
www.remindcoaching.co.za