Daar heers ‘n algemene wanpersepsie dat die huwelik altyd maanskyn en rose moet wees. Ons word al van kleins af geleer in die sprokies wat ons vertel word dat as die prins en die prinses aan die einde van die storie by mekaar kom, “They lived happily ever after.”

Bitter min mense word egter die belangrikheid van keuses in die huwelik uitgewys en derhalwe ervaar baie mense dat die huwelik maar homself aan die gang moet hou en dat indien die vonk verdwyn het, dan beteken dit ook dat die huwelik nie meer werk nie

Die waarheid is egter dit wat onder andere in 1 Kor 7:28, Ef 5:31-32 en Spr 30:18-19 staan, naamlik dat die huwelik kwellinge bring, dat die huwelik ‘n  misterie is en dat die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou nie verstaan kan word nie.

Daar is sekere beginsels wat toegepas kan word wat paartjies net moet kies en dan sal daar ‘n beter fondasie in die huwelik gevorm word. Hoekstene moet gelê word.

In die loop van 2015 wil ons graag van hierdie hoekstene uitwys en paartjies uitdaag om hieraan aandag te gee en te sien hoe hulle verhoudings sal verander.

Wees egter bewus daarvan dat om hierdie hoekstene te implimenteer ‘n keuse verg, ‘n keuse van albei partye tot die huwelik. Dit gaan tyd neem en die sukses hiervan lê nie in die kitstoepassing daarvan nie, maar in die konstante toepassing daarvan wat nie aan emosies gekoppel is, wat die keuse beinvloed om dit te implimenteer nie.

Die eerste hoeksteen wat jy nodig het is die een van eksklusiwiteit of die ander woord daarvoor kan prioriteit wees.

Om hierdie keuse beter te verduidelik, wil ons graag die analogie van ‘n jagtog gebruik. Die man is daarop uit om die trofee te kry van hierdie jag en as hy met sy bokkie trou, dan is die jagtog oor en die onderbewussyn sê dat jy nou rusttig agteroor kan sit, want jy het mos nou wat jy gesoek het. Die probleem met die analogie is dat jy nie ‘n opgestopte bokkie het nie, maar een wat haar eie behoeftes en verwagtinge het en wat graag die hele tyd die ervaring wil hê dat sy nogsteeds die moeite werd is om gejag te word. Hierdie analogie geld net so vir die vrou as die man, alhoewel die man dalk makliker hiermee kan identifiseer. Die belangrike punt is egter dat julle nie mekaar as vanselfsprekend moet aanvaar nie. Kies om mekaar in daardie eksklusiewe posisie te sit op ‘n daaglikse basis.

Wat kan paartjies doen om hierdie eksklusiwiteit aan mekaar te bewys.

Jimmy Evans wys onder andere 4 maniere uit van hoe dit gedoen kan word:

  1. Opofferings: Is daar dalk iets wat jou wegtrek van jou maat, of die plek van jou maat inneem? Hier kan daar na dinge gekyk word soos sport, werk, vriende. Offer dit op en jy bou aan eksklusiwiteit.
  2. Tyd: Hierdie is tyd wat vir jou maat sin maak. Tyd wat effektief bou aan julle verhouding. Dit is tyd wat jy loskoop, jy kry nie hierdie tyd nie, dit word gekies. Watter tyd is jy bereid om op te gee sodat jy tyd met jou maat kan hê?
  3. Energie: Verhoudings het positiewe energie nodig. Die tye wat jy die beste gefokus is. Huweliksverhoudings kan nie funksioneer op oorskiet energie nie. Baie paartjies dink dat as hulle getroud is, dan kan hulle oorleef op die tyd wat oor is aan die einde van ‘n dag. Sit spesifieke tye uit vir jou maat waarin die energievlakke hoog is en sodat jou maat die ervaring kan kry dat jou beste tye ook syne of hare is.
  4. Houding: Wees positief oor julle verhouding, doen dinge wat die positiewe in julle verhouding weer uitwys. Liefde is iets wat opdroog. Onderskraag mekaar, maak die keuse om gereeld julle verhouding te vier, moet nie wag vir groot dae nie. Maak elke dag ‘n groot dag. Laat jou maat spesiaal voel en laat hy of sy weet dat jy o oor hom of haar dink.

Dit is belangrik om hierdie keuses van eksklusiwiteit deur disiplines te beskerm. Dinge wat die paartjie kies om gereeld te doen en amper ‘n roetine van vorm. In ‘n verhouding is dit dinge soos “date nights”, naweke weg, spesifieke tye wat eenkant gesit word net vir daardie paartjie. Dit kan ook wees dat die paartjie weekliks ‘n gesprek voer rondom die volgende drie vrae: “Wat het ek hierdie week gedoen waarvan jy gehou het? Wat het ek hierdie week gedoen waarvan jy nie gehou het nie? Hoe kan ek dit waarvan jy nie gehou het nie so verander dat dit positief vir jou word in plaas daarvan dat jy dit negatief sien?”

Die belangrike om egter rondom eksklusiwiteit en prioriteit te besef is dat dit neerkom op ‘n keuse. Kies jou maat, kies jou verhouding en hou julle verhouding een van die onderwerpe wat gereeld bespreek word.