Ons gesels by Pretoria FM hoekom mense bang vir trou is… Luister saam!