Jy het iewers gehoor dat lojaliteit belangrik is vir ’n huwelik, maar jy weet nie werklik hoe om jou lojaliteit te wys nie, tensy jy op Loftus se pawiljoen sit.

1. Tree met respek teenoor haar op (veral wat haar foute aanbetref). As sy verstrooid is, moet haar nie daaroor spot nie, maar help haar om aan ’n plan te dink hoe sy dit beter kan bestuur – sonder om kwaad te word of vir haar te lag.

Kry die ander 12 maniere in die JUNIE/JULIE UITGAWE van INTIEM