Hoe “herkonnekteer” ek met my maat? Wat doen ek as ek in ‘n huwelik staan met ‘n emosioneel afsydige maat?

So naby en tog so ver…