Die definisie van geluk toe jy pasgetroud was, is nie dieselfde as twintig jaar later nie. Waar sekere dinge vir jou tóé belangrik was, het daardie prioriteite waarskynlik oor tyd verander. Net soos jou vlinders van toe ook tien-teen-een plek gemaak het vir ‘n liefde wat dieper gewortel is.

Geen paartjie het ‘n idee hoe hul huwelik tien jaar later gaan lyk nie. As jy en jou maat pas getroud is, kan julle ideale koester, soos dat julle nooit kwaad vir mekaar sal gaan slaap nie en nie langer as twee nagte weg van mekaar af sal bestee nie. Miskien kry julle dit reg om die ideale te verwesenlik! Maar niemand kan jou voorberei op ‘n langtermyn huwelik en die eise wat daarmee saam kom nie. Ons kan jou amper waarborg – jy gáán onkant betrap word en jy gáán ontnugter voel. Maar jy gaan ook aangenaam verras word en party dinge gaan beter wees as wat jy jou ooit kon voorstel dit sou wees! Een ding is seker. Ná twintig jaar van getroud wees, gaan jou huwelik beslis nie wees soos dit op dag een was nie. En dit is natuurlik en normaal! Julle is ook nie ná twintig jaar dieselfde mense as wat julle tóé was nie. Jul prioriteite verander, jul persoonlikhede verander en jul definisie van huweliksgeluk verander. Wanneer jy voor die kansel staan, dink jy dalk: “Hierdie man maak my gelukkig omdat hy presies verstaan wat ek nodig het.” Twintig jaar later kan jy se: “Ná twintig jaar van getroude lewe, gee hy my steeds nie wat ek dink ek nodig het nie, maar wat ‘n bedekte seën! Want hy het ‘n beter idee van wat ek nodig het, as ek self…” Op dag drie van die wittebrood, dink jy dalk: “Ek is so gelukkig getroud, want my maat is so opwindend.” Terwyl jy na tien jaar se: “Ek wens net my maat was nie so onvoorspelbaar nie…”

Om mettertyd gefrustreerd te raak, is normaal

In die VSA het die sosioloë Paul Amato van Pennsylvania State University, en Spencer James van Brigham Young University, in 1980 met ‘n langtermyn studie begin genaamd “Marital Instability over the Life Course”. Die studie het tot 2000 geduur, met 1617 deelnemers. Toe die studie begin is, was al die deelnemers getroud, maar teen die einde, slegs die helfte (Sowat 19% was geskei, 5% se maats is oorlede en die ander het die studie verlaat). In die studie is gevind dat paartjies se geluk afneem in die eerste paar jare van die huwelik, soos wat pasgetroude euphoria plek maak vir dag-tot-dag frustrasies en realiteite.

Langtermyn sukses-huwelike ry ‘n golf

Die paartjies wie geskei was, se gelukkigheid het stelselmatig afgeneem tot die einde van die huwelik. Paartjies wat bymekaar gebly het, het ‘n stelselmatige afname deur die eerste paar dekades van hul getroude lewe getoon, met ‘n effense opwaartse kurwe rondom die dertig jaar merk. Met ander woorde, paartjies het beweeg van baie gelukkig na matig gelukkig en dan weer terug na baie gelukkig. Hier is ‘n bietjie goeie nuus: Konflik neem dramaties en aaneenlopend af gedurende ‘n leeftyd saam. En gedeelde aktiwiteite neem toe, tot só ‘n mate dat paartjies in hul vierde dekade saam so gereeld uiteet, sosialiseer en pret het, soos hulle gehad het toe hulle pasgetroudes was.

Twee verskillende brille in die huwelik

Nog ‘n interessante feit wat die studie bevind het, was dat twee maats in ‘n huwelik, elk verskillend dink oor hul huwelik en hul huweliksgeluk vanuit ‘n ander oogpunt beskou. Een persoon dink byvoorbeeld dat sy baie gelukkig getroud is, terwyl haar maat voel dat hul huweliksgeluk nie daar is waar dit kan wees nie. Twee verskillende beskouings binne dieselfde huwelik!

Pasop! Verveling gee die doodskoot

Die studie het gevind dat egskeidings nie voorafgegaan is deur ‘n ernstige verhoudingsprobleem nie. Dit was eerder verveling wat die meeste huwelike gekniehalter het. Daar is ook gevind dat paartjies wat by mekaar bly deur moeilike tye, getrou bly aan mekaar en aktief probleme oplos, goeie uitkomste het. Dit is die paartjies wie se huweliksgehalte hoog bly en ook toevallig dié paartjies wat bronne soos terapeute en huweliksboeke inspan om aan hul huwelik te bou.

Geen huwelik is konstant nie

Die webtuiste liveabout.com meen die huwelik bestaan uit vyf fases, insluitende: Romantiese liefde, realiteit, transformasie, volwasse liefde en wewenaarskap/weduweeskap. Gedurende jou huwelik sal jy beide positiewe en negatiewe fases beleef en dit sluit fasette in soos: Passie en seksuele intimiteit, tydskwessies, kommunikasievlakke, date nights, verantwoordelikhede, die gevoel van konneksie, die hoeveelheid humor en speelsheid, onvervulde hoop, drome en verwagtinge, ‘n gevoel van aanvaarding, jul finansiele situasie en doelwitte, respek vir mekaar en die manier waarop julle konflik hanteer.

Meer op as af…

So, hoe laat jy jou huwelik meer hoogtepunte as laagtepunte beleef? Dit is belangrik om te onthou dat die uitdagende tye in jul huwelik slegs tydelik is en dat jul liefde vir mekaar nie noodwendig sal taan gedurende die moeilike tye nie. En dit is belangrik om met mekaar te gesels, probleme nie te ignoreer nie en hard te werk daaraan om jou huwelik stabiel, maar opwindend te hou!

John Gottman (outeur en huwelikskenner) meen ‘n huwelik wat hou is verbasend maklik om te skep. “Gelukkig getroude paartjies is nie slimmer, ryker of sielkundig meer verhewe as ander nie. Maar in hul alledaagse lewens het hulle ‘n dinamika getref wat keer dat hul negatiewe gedagtes en gevoelens oor mekaar die positiewe gedagtes oorweldig. Dit is wat die meeste huwelike laat hou en wat gelukkige huwelike van die res onderskei.
Kan jy voorspel of jou huwelik gaan hou?

In die artikel 6 Predictors of Marital Happiness op lifehack.com skryf Armela Escalona oor die aanduiders van huweliksgeluk. ‘n Studie wat in die joernaal Personal Relationships gepubliseer is, wys dat dankbaarheid teenoor jou huweliksmaat die sleutel tot geluk is. Dié navorsing wat gedoen is aan die Universiteit van Georgia, het 468 paartjies uitgevra oor hul kommunikasie, finansies en hoe hulle dankbaarheid aan hul maats bewys.

1) Daar is gevind dat dankbaarheid tussen maats die sterkste aanduider van huweliksgeluk is en dat paartjies wat dít weet, minder geaffekteer word deur algemene huwelikstressors soos misverstande, finansiële probleme en moeilikheid met die skoonfamilie.

2) Nog ‘n aanduider van huweliksgeluk is om jou maat tegemoet te kom en jou foute te erken. ‘n Paartjie wat om verskoning kan vra en foute kan erken, doen hul huwelik ‘n groot guns, meen Bill Farr, outeur van The Power of Personality Types in Love and Relationships.

3) Romanse is nog ‘n sleutelfaktor as dit kom by huweliksgeluk. Moenie die krag van romanse en intimiteit onderskat nie en sorg dat jou huwelik ‘n behoorlike dosis hiervan kry.

4) Die manier waarop jy met jou maat praat het ook ‘n groot effek op huweliksgeluk en kenners meen dat dit nie soseer gaan oor wát jy sê nie, maar hóé jy dit sê, aangesien jou stemtoon net so swaar weeg soos die woorde wat jy kwytraak. ‘n Groep navorsers aan die Universiteit van Suidelike California het ‘n nuwe rekenaar-algoritme geskep waarmee hulle die toekoms van jou huwelik kan voorspel deur te kyk na jou stemtoon. Die algoritme is gebaseer op honderde gesprekke van 134 paartjies wat gedurende huweliksterapie-sessies oor twee jaar opgeneem is. Die navorsers het toe die paartjies se huwelikstatus vir vyf jaar gevolg en die resultate is in Proceedings of Interspeech gepubliseer. Die algoritme is 79% akkuraat.

5) Wees ook bedag op hoeveel aandag jy aan jou maat betoon. Luister jy wanneer hy/sy praat? Of lyk jy altyd ongeïnteresseerd, só dat hy/sy jou aandag op ander maniere moet trek? Gee jou maat eerder ‘n oormaat van jou liefde en jou aanvaarding (nog ‘n aanduider).

As jy bewus is van die feit dat jou huwelik dinamies en ewig-veranderend is, kan dit aanvanklik vreesaanjaend wees, maar ook baie opwindend. Daar is geen rede waarom verveling hóéf in te tree nie, want daar is oorgenoeg onvoorspelbaarheid! Wat egter belangrik is, is dat julle die veranderinge bestuur sodat dit in jul huwelik se guns tel. Bly waaksaam en werk daagliks aan jou huwelik en, hoewel jou definisie van huweliksgeluk sal verander, sal jy steeds jou huwelik gelukkig ag.

Addisionele bronne: www.lifehack.org; www.firstthings.org; www.liveabout.com

Artikel deur Annelize Steyn